NASZE DZIAŁANIA

Zobacz historię naszych działań na osi czasu
2022

W trosce o Drzewa

Dzielimy się wiedza o dobrych praktykach w ochronie drzew. Zachęcamy do stosowania Standardów Ochrony Drzew i ustanawiania pomników przyrody. 

Czytaj więcej na: drzew.ekoinicjatywa.pl , https://ekoinicjatywa.pl/w-trosce-o-drzew-szkolenia/ oraz https://ekoinicjatywa.pl/w-trosce-o-drzew-konkurs-fotograficzny/

Okres realizacji projektu: 01.09.2022 – 31.05.2023

Projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

 

2022

Edukacja Ekologiczna mieszkańców terenów wiejskich

Warsztatowe działanie edukacyjne skierowane do mieszkańców terenów wiejskich przede wszystkim powiatów Dolnego Powiśla. Motywem przewodnim zajęć są drzewa i ich znaczenie w krajobrazie.

Czytaj więcej na https://ekoinicjatywa.pl/oferta-edukacji-ekologicznej-dla-szkol-i-przedszkoli-z-terenow-wiejskich/

Działanie realizowane od 09.2022 dzięki wsparciu Fundacji Drzewo i Jutro. 

2022

W kierunku ochrony czynnej gniewosza plamistego na Pomorzu.

Celem projektu było opracowanie planu działań dla aktywnej ochrony gniewosza plamistego w powiecie kwidzyńskim i częściowo w powiecie sztumskim w Województwie Pomorskim.

Czytaj więcej na https://ekoinicjatywa.pl/gniewosz_2022/

Okres realizacji projektu: 19.05.2022 – 30.11.2022

Projekt z zakresu ochrony przyrody współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

2020

Centrum edukacji ekologicznej - warsztaty praktycznej ekologii - etap II

Działania realizowane dzięki wsparciu między innymi  Miasta Kwidzyna, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku skierowane do mieszkańców Kwidzyna i województwa Pomorskiego

2020

EKO-SZANSA W UNIWERSYTETACH LUDOWYCH

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ekologiczno–Kulturalnym „Ziarno” , Uniwersytetem Ludowym Rzemiosła Artystycznego, Stowarzyszeniem Akademia Łucznica oraz Ośrodkiem Twórczych Działań Edukacyjnych, którego głównym celem  jest wsparcie osób dorosłych obszarów defaworyzowanych poprzez wzmocnienie ich świadomości ekologicznej pod kątem ogrodnictwa ekologicznego jako nowego źródła dochodu, rozwijanie kompetencji społecznych oraz wiary we własne siły.

Czytaj więcej: https://ekokwidzyn.pl/eko-szansa/

Okres realizacji projektu: 01.09.2020-30.11.2021

Projekt jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budżet projektu/Partnerów: 994 906,50PLN/172 610,00 PLN

Projekt finansowany jest ze środków:

  • europejskich: 938 097,34 PLN/Partner 162 753,97 PLN
  • krajowych: 56 809,16 PLN/Partner 9 856,03 PLN

 

2019

Ochrona rodzimych gatunków zapylających na terenie powiatu kwidzyńskiego

2019

Supermoc przedszkolaków

2019

Z Ekoinicjatywą

2019

Pielęgnacja pomnikowej alei Rzucewo

2018

Słoneczne Dachy Kwidzyna

2018

Jesienny Piknik Ekologiczny

2017

Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy

2016

Centrum edukacji ekologicznej - warsztaty praktycznej ekologii

2015

Porządne Pomorze 2

2015

Praktyczna edukacja ekologiczna absolwentów

2015

Z EKO-Inicjatywą

2015

Wolontariat wysyłający Erasmus+ (Grecja)

2013

Myśl i diałaj EKOlogicznie - Jezioro Kucki przyrodniczym skarbem Dolnego Powiśla

2013

"Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych"

2013

Wymiana młodzieżowa "Healthy and consious way of being"

2013

Szkolenie międzynarodowe "Lets risk it! Risk awareness in international youth projects"

2013

Drogi dla natury - kampania na rzecz zadrzewień

2013

Ochrona zadrzewień w krajobrazie kulturowym

2013

Wlontariat wysyłający EVS (Austria)

2013

Wymiana młodzieżowa Polska - Francja "Tools for resilicence"

2013

Wolontariat koordynujący EVS (Hiszpania, Gruzja, Turcja, Wlk.Bryt, Armenia, Niemcy)

2013

WFOŚ (pożyczka) adaptacja budynku Zaułek Benowo

2013

UTOPIA Wymiana Polsko-Niemiecka (Drelich)

2012

WFOŚ - Absolwent

2012

Porządne Pomorze. Kampania informacyjno-edukacyjna - zrównoważona gospodarka odpadami na terenie woj. pomorskiego

2012

Pachnica

2012

KuBaNa „Badawcza edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna”

2012

Drogi dla Natury - Kampania na rzecz zadrzewień

2012

Myśl i działaj EKOlogicznie - SegregujeMY

2012

Citizens with Ecoinitiative

2012

Wolontariat Polski "Wolontariat to jest to! - Wolontariat długoterminowy"

2012

EFS Innowacyjny - "Akademia EKO-logicznego Rozwoju"

2011

Praktyczna edukacja ekologiczna absolwentów

2011

Badawcza edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna

2011

Współpraca międzynarodowa "Together with healthy food"

2011

(Inter)kultura – praktyka estetyczna i wychowanie w duchu środowiska

2011

Zaułek Benowo – świetlica środowiskowa z elementami socjoterapii

2011

Zielone Wydarzenia –kampania edukacyjno-promocyjna dla świadomego i zrównoważonego stylu życia

2011

Edukacja ekologiczna konsumentów na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej.

2011

Ochrona siedlisk pachnicy dębowej w powiecie kwidzyńskim i sztumskim.

2010

Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych na lata 2009-2010

2010

Walory przyrodnicze obszarów chronionych - warsztaty szkoleniowe dla społeczności lokalnych.

2010

Zaułek Benowo - wiejskie centrum aktywności lokalnej jako miejsce integracji społecznej mieszkańców

2010

Mam prawo

2010

Edukacja ekologiczna mieszkańców Powiśla

2010

Wolontariat EVS (Francja, Łotwa, Turcja, Ukraina, Niemcy, Estonia, Węgry, Hiszpania

2010

Drogi dla Natury - Aleje Przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej

2010

EFS - "Młodzieżowa Akademia Aktywności Zawodowej"

2009

Rzeźbione Benowo

2009

Afryka w Benowie

2009

ABC Fair Trade w Kwidzynie

2009

Ekoturystyka edukacyjna szansą rozwoju społeczno - gospodarczego

2009

Od aktywności społecznej do aktywności zawodowej

2008

Odnawialne źródła energii szansą rozwoju społeczności lokalnych

2008

Wzmocnienie instytucjonalne Stowarzyszenia „Eko-Inicjatywa”

2008

Ekologia z Internetem

2007

Powiślańska platforma wymiany informacji jako narzędzie monitoringu społecznego

2007

Edukacja ekologiczna mieszkańców- wymiana doświadczeń polsko- rosyjskich”

2007

Program rewitalizacji sadów tradycyjnych na Powiślu kwidzyńskim

2007

Przyrodzie- opieka, młodzieży praca

2007

Ośrodek Aktywności Lokalnej "Zaułek Benowo" jako podmiot wspierający inicjatywy ekonomii społecznej.

2007

Adaptacja budynku po starej szkole w Benowie na ośrodek edukacji ekologicznej

2007

Obywatel z Eko-Inicjatywą – program aktywizacji społeczno- ekologicznej mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

2006

Strażnicy Wisły

2006

Życie w harmonii z przyrodą nad Wisłą"

2006

Wisła wpływa do Bałtyku - wymiana doświadczeń polsko-rosyjskich w tworzeniu sieci współpracy na rzecz ochrony rzek

2006

Informacja i edukacja na rzecz ochrony krajobrazu przyrodniczo-kulturowego Dolnego Powiśla

2006

Rozwój działalności Stowarzyszenia na terenach wiejskich

2006

Proste rady na odpady

2006

Zaułek Benowo

2006

Wiedza kluczem sukcesu

2006

W Okrągłej Łące pleciemy na okrągło

2006

Wyrób papieru czerpanego

2006

Krajobrazy (Warsztaty wiklinowe)

2006

SPLOT - Mikrogranty

2006

Szkoła w Rodowie

2005

Zielona wieś

Cykl aktywności dla mieszkańców wsi okolic Kwidzyna zwracający uwagę na szereg kwestii ekologicznych: od bioróżnorodności w rolnictwie, poprzez tradycyjne ogródki i sady, po segregację odpadów. Dzięki temu projektowi udało się także poszerzyć krąg odbiorców działań edukacyjnych, które do tej pory były dedykowane do mieszkańców Kwidzyna.

2005

Edukacja ekologiczna na terenach wiejskich w tym uprawa wierzby energetycznej

Projekt polegał na rozpowszechnianiu modelu uprawy wierzby energetycznej na własne potrzeby – do ogrzania domu, gospodarstwa. Odbył się cykl spotkań wiejskich oraz spotkania z naukowcami.

WSPARCIE: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2005

Alternatywne źródła energii na rzecz rozwoju społeczności lokalnych

2005

Aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów ekologicznych

2004

Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna

Szeroko zakrojony program, który skupia się na włączaniu mieszkańców Kwidzyna w działania ekologiczne. Prowadzone są zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych, przedszkolnych, dla seniorów, a także odbywają się zajęcia dla całych rodzin i innych grup mieszkańców. W czasie letnim prowadzona jest letnia akcja edukacyjna w formie półkolonii „Kwitnące Wakacje”. Ważnym elementem są kampanie na rzecz segregacji odpadów i czystego powietrza. Na co dzień działa biblioteczka ekologiczna i funkcjonuje zespół ekspertów Centrum Edukacji Ekologicznej. W 2004 roku projekt stworzono na bazie doświadczeń CEE, które do 2003 funkcjonowało w formule jednostki budżetowej Miasta. W latach 2002-2003 Stowarzyszenie było partnerem prowadzonych działań.

WSPARCIE: Gmina Miejska Kwidzyn, WFOŚiGW w Gdańsku.

2004

Z programem rolnośrodowiskowym „za pan brat”

Akcesja Polski do Unii Europejskiej wiązała się z szeregiem wyzwań w rolnictwie, a także szans dla rolników. Obszarem, który nas interesował było (i jest) rolnictwo ekologiczne. Dlatego zorganizowaliśmy cykl szkoleniowy dla rolników, w którym rolnicy mogli poznać zasady ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa. Większość warsztatów odbyła się w formie wyjazdów do gospodarstw ekologicznych. Rolnicy poznali różne rasy zachowawcze i tradycyjne zwierząt hodowlanych, np. owce wrzosówki, koniki polskie.

WSPARCIE: Fundacja „Fundusz Współpracy”

2004

Upowszechnianie doświadczeń Stowarzyszenia Eko-inicjatywa oraz profesjonalizacja funkcjonowania organizacji

Celem projektu był rozwój instytucjonalny organizacji. Jako młoda organizacja dzięki dotacji z NFOŚiGW mogliśmy doposażyć biuro oraz poszerzyć powiększyć krąg działalności. Powstały także materiały promujące Stowarzyszenie.

WSPARCIE: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2004

Wiklinowy Kwidzyn - uśmiechnięty, bajkowy, przedsiębiorczy

Wiklinowy Kwidzyn – uśmiechnięty, bajkowy, przedsiębiorczy

Młodzież i instruktorzy wikliniarstwa opracowali koncepcję wprowadzenia wiklinowych rzeźb w krajobraz Kwidzyna. W konsekwencji tego projektu w wielu miejscach pojawiły się elementy zdobiące Miasto, będące dziełem młodych

ambitnych osób, np., sowa w bibliotece. Powstały także piękne ploty. W kolejnych latach rozwijała się idea wiklinowych rzeźb.

WSPARCIE: FRSE Narodowa Agencja Programu Młodzież

2004

Ochrona czynna roślinności kserotermicznej rezerwatów przyrody „Kwidzyńskie Ostnice” i „Biała Gór

Projekt zawierał elementy badawcze, w ramach których obserwowano roślinność kserotermiczną w obu rezerwatach owady związane z ciepłolubnymi murawami. Stan zachowania muraw w obu rezerwatach określono jako słaby. W celu zachowania muraw podjęto zabiegi koszenia, tak aby zapobiec zarastaniu przez trzcinnika i inne rośliny nie związane z murawami ciepłolubnymi.

WSPARCIE: Program Małych Dotacji GEF/UNDP Polska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

2004

Problem społeczno- ekologiczny: ŚMIECI

Zaśmiecenie środowiska to poważny problem ekologiczny, ale jego przyczyny leżą w obszarze kultury. W projekcie podjęliśmy dyskusję posługując się hasłem „Odpady czy śmieci?”. Ukazaliśmy różnicę pomiędzy odpadami (coś, nad czym panujemy, mamy kontrolę, poddajemy recyklingowi) a śmieciami (wyrzucamy byle gdzie, nie myślimy o ich dalszym losie). Do współpracy zaprosiliśmy rosyjską organizację „Ecodefense!”, która podjęła próby edukacji w tym obszarze na terenie Obwodu Kaliningradzkiego.

WSPARCIE: Fundacja Batorego

2003

Razem łatwiej

Celem projektu było łączenie kwidzyńskich organizacji pozarządowych we wspólnych działaniach. Wartością projektu okazała się też integracja III sektora oraz promocja wśród mieszkańców. Powstała publikacja „Razem łatwiej” prezentująca kwidzyńskie organizacje.

WSPARCIE: FRDL ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolnośc

2003

Domy Kultury bliżej natury

Projekt, którego celem było zachęcenie pracowników domów kultury oraz członków organizacji zajmujących się kulturą do włączenia perspektywy ekologicznej w codzienną działalność ich placówek, organizacji. Na przestrzeni dwóch lat odbył się cykl warsztatów, który rozwinął warsztat animacyjny uczestników, ale przede wszystkim zbliżył do przyrody i zainspirował do różnych działań artystycznych i społecznych na rzecz przyrody.

2003

Punkt informacyjny BIOMASA w tym Zachowanie bioróżnorodności w procesie rozwoju plantacji wierzby energetycznej

Rozwijające się w okolicach Kwidzyna plantacje energetyczne nie mogły stać się uprawami wielkoobszarowymi, pomimo planowanej dużej skali przedsięwzięcia. Dlatego bardzo ważne było tworzenie poletek nie przekraczających 0,5 h i poprzedzielanych miedzami i innymi uprawami. Projekt o charakterze testowym.

WSPARCIE: Program Małych Dotacji UNDP GEF, Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2003

Wisła- czysta, bezpieczna, piękna

Kampania edukacyjna na rzecz Wisły, włączająca 54 nadwiślańskie szkoły z terenu całej Polski do obserwacji przyrodniczych i prostych działań społecznych na rzecz czystości i zachowania bioróżnorodności Wisły. Powstał pakiet edukacyjny wraz kartami pracy dla uczniów. W realizację projektu zaangażowali się także nauczyciele, którzy uczestniczyli w praktycznych szkoleniach na temat przyrody związanej z Wisłą i jej doliną.

WSPARCIE: WWF Polska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2002

Minimalizuj i segreguj

W Kwidzynie segregacja odpadów zaczęła być wdrażana stosunkowo wcześnie jak na polskie realia. Projekt miał na celu zachęcenie mieszkańców do przemyślanego postępowania z różnymi przedmiotami- przemyślanych zakupów, promowano zasadę 3R (reduce, reuse, recycle). Przeprowadzono kampanię edukacyjną „minimalizuj i segreguj”. Staranne przygotowanie mieszkańców do segregacji odpadów było bardzo ważne, gdyż w tym czasie budowano nowoczesny zakład utylizacji odpadów wraz z sortownią.

WSPARCIE: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2002

Czysta Liwa - uśmiech na twarzy

Kwidzyńska młodzież zaangażowała się w akcje sprzątania rzeki Liwy. Sprzątanie odbywało się „z buta” i z kajaków. Połączenie sprzątania ze spływami kajakowymi okazało się świetną przygodą, polaczeniem integracji z poznawaniem lokalnej przyrody i pożytecznym działaniem dla środowiska.

WSPARCIE: Narodowa Agencja Programu Młodzież „Młodzież w działaniu”

2002

Czerpać można nie tylko zyski

Powstał warsztat papieru czerpanego, który funkcjonuje w Stowarzyszeniu po dzień dzisiejszy. Poprzez własnoręczne wytworzenie kartki papieru czerpanego uczestnicy warsztatów mogą przekonać się jak złożonym procesem jest produkcja papieru. Warsztaty papieru czerpanego stały się stałym elementem edukacji ekologicznej.

WSPARCIE: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

2002

Kwitnące Wakacje

To nazwa letniej akcji edukacyjnej dla dzieci, prowadzonej od 1998r. Dzięki projektowi akcję rozszerzono i prowadzono szereg innowacji edukacyjnych. Kwitnące Wakacje są prowadzone po dzień dzisiejszy.

WSPARCIE: Kuratorium Oświaty w Gdańsku

2002

Miejskie krzaki

Krzewy spełniają bardzo ważną rolę przyrodniczą w mieście. Celem projektu było zwrócenie uwagi na bioróżnorodność związaną z miejskimi głogami, berberysami, tarninami, rokitnikami i wieloma innymi gatunkami krzewów. Projekt zrodził się na tle wielu pomysłów na wycinkę krzewów w imię „upiększania i oczyszczania” miasta.

WSPARCIE: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

2002

Wierzba wiciowa jako alternatywne źródło energii i sposób na długofalowy rozwój wsi

Przeprowadzono cykl szkoleniowy dla rolników zainteresowanych wykorzystaniem wikliny (wierzby wiciowej) jako źródła energii. Dofinansowano piec zasilany wierzbą energetyczną w Szkolnym Ośrodku Wychowawczym w Barcicach.

WSPARCIE: Program Małych Dotacji GEF, Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2001

Kwidzyńscy sojusznicy aktywności lokalnej

Celem projektu było wsparcie liderów i członków kwidzyńskich organizacji pozarządowych w działaniach z zakresu animacji społecznej, tworzenia partnerstw, wolontariatu i pracy projektami. Przekrojową tematyką była działalność dla zrównoważonego rozwoju. Odbył się cykl szkoleniowy złożony z 8 warsztatów. Podczas wspólnej pracy zrodziło się wiele więzi i pomysłów, które wpłynęły na aktywność kwidzyńskiego III sektora.

WSPARCIE: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Miasto Kwidzyn.

2001

Edukacja ekologiczna w terenie w Zielonej Szkole i nie tylko

Zachęcenie nauczycieli przyrody, biologii i innych przedmiotów do prowadzenia lekcji w terenie było głównym zadaniem tego projektu. Wspólnie z uczestnikami uczyliśmy się jak mądrze obserwować przyrodę, tworzyliśmy różne gry i zabawy edukacyjne. Las, łąka, pole, park… chodziliśmy i obserwowaliśmy…

WSPARCIE: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

2001

Wiklina źródłem dochodu ludności województwa pomorskiego

Uprawa wikliny w okolicach Kwidzyna była niegdyś popularna. Znajdowało się tu Technikum Przemysłu Wikliniarsko-Trzciniarskiego, a rolnicy uprawiali wiklinę (wierzbę wiciową) także do własnego użytku. Odwołując się do wiklinowych tradycji w projekcie zachęcaliśmy do tworzenia małych poletek wikliny, która miała być używana do celów energetycznych. Powstało 14 plantacji o łącznej powierzchni 20 ha.

WSPARCIE: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2001

Szkolny monitoring rzeki Liwy

W trosce o stan czystości rzeki Liwy nauczyciele biologii przedmiotów zawodowych związanych z ochroną środowiska ze szkół średnich Kwidzyna stworzyli program angażujący młodzież do monitoringu jakości wody. Na przestrzeni 2 lat w 6 punktach rzeki regularnie były pobierane próbki wody, następnie badano parametry fizykochemiczne i biologiczne. Wyniki badań zostały zebrane w formie publikacji.

WSPARCIE: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2001

Powstanie punktu informacji europejskiej

W okresie przedakcesyjnym edukacja nt. Unii Europejskiej była zagadnieniem, które budziło duże zainteresowanie mieszkańców. Odbywały się spotkania, szkolenia i dyskusje społeczne. Punkt wolontarystycznie prowadziła nauczycielka historii z I LO angażując do aktywności młodzież.

WSPARCIE: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2001

Zarządzanie finansami oraz promocja Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa

Jako młoda organizacja otrzymaliśmy wsparcie instytucjonalne z Fundacji im. Stefana Batorego, które umożliwiło od początku „ustawienie” przejrzystości finansowej oraz dotarcie do większej liczby mieszkańców dzięki stworzonym materiałom promocyjnym. Powstała pierwsza ulotka o naszej organizacji.

Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn