Oferta edukacji ekologicznej dla szkół i przedszkoli z terenów wiejskich

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Edukacja ekologiczna na terenach wiejskich. Poczuj klimat z Eko-Inicjatywą” finansowanego ze środków Fundacji Drzewo i Jutro. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

CZAS TRWANIA I UCZESTNICY

Warsztaty trwają do 4 godzin w zależności od tematu i możliwości czasowych grupy. Oferta edukacyjna skierowana jest do zorganizowanych grup szkolnych z kl. III – VIII z terenów wiejskich. Zajęcia odbywają się niezależnie od pory roku.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Nowy budynek przy dotychczasowej siedzibie Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa w Kwidzynie,
ul. Miłosna 1. Warsztaty odbywają się w salach edukacyjnych i ogrodzie. Większość zajęć polega na wyjściu w teren – do najbliższego lasu, nad rzekę, na łąkę. Spotkanie z przyrodą jest najlepszą formą poznania niezwykle ciekawych przyrodniczych zależności. Pobyt na łonie natury dostosowujemy do pory roku i warunków pogodowych.

PROPONOWANA TEMATYKA

 Podczas warsztatów podejmowany będzie szeroki zakres tematów przyrodniczych takich jak: adaptacja do zmian klimatu, bioróżnorodność, drzewa i ich mieszkańcy, kryzys jakości gleby
i rolnictwo ekologiczne, czyste powietrze, czysta woda. Celem warsztatów jest zmobilizowanie dzieci do wykorzystania wiedzy różnych dyscyplin i połączenie jej w praktyczny sposób, np. podczas badania jakości wody, podczas drobnych eksperymentów wykorzystujących energię słoneczną, badania gleby, podczas obserwacji przyrodniczych. W niniejszym projekcie stawiamy mocniejszy akcent na eksperymentowanie, doświadczanie.

ZAPISY

Swój udział można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 55 261 22 16

lub na adres mailowy: mrut@ekokwidzyn.pl z dopiskiem „zajęcia”.

Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn