OFERTA EDUKACYJNA
DLA KWIDZYŃSKICH SZKÓŁ

Poznaj przyrodę
z Eko-Inicjatywą

 • Staniesz oko w oko z pachnicą dębową i poczujesz jej zapach, dowiesz się m.in. po co drzewom potrzebne są dziuple, kto zamieszkuje stare drzewa, czy istnieją jadalne huby? Czy aleje zachowają się w naszym krajobrazie?
 • Dowiesz się czym są gatunki inwazyjne? Czy należy bać się barszczu Sosnowskiego i czy biedronki azjatyckie wypierają naszą siedmiokropkę?
 • Przypomnisz sobie, że Wisła wpływa do Bałtyku! Czy o tym pamiętamy? Czy zdajemy sobie sprawę, że szczególnie wiosną i jesienią Wisła staje się korytarzem wędrówek dla wielu cennych gatunków ptaków, z tego powodu jest obszarem chronionym Natura 2000. Jakie ryby pływają w Wiśle, Liwie czy Cyganówce? Czy woda w Wiśle jest czysta?
 • Zastanowisz się, czy jesteś obywatelem z ekoinicjatywą. Czy angażujesz się w działania ekologiczne? – w domu, w szkole? Może podzielisz się z nami swoją refleksją na temat segregacji odpadów?
 • Dowiesz się czym jest rolnictwo ekologiczne i na czym polega zdrowe odżywianie, a nawet upieczesz zdrowy chleb.
 • Posłuchasz opowieści o dobrym wilku, o rzece Liwie, o kwidzyńskiej trawie ostnicy Jana i o wielu innych przyrodniczych ciekawostkach regionu.
Zapraszamy na zajęcia edukacyjne do nowego obiektu Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych, dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, oraz dotacji Miasta Kwidzyn, powstał nowoczesny budynek i ogród z instalacjami edukacyjnymi.

PROPONOWANA TEMATYKA

Wśród problematyki, która jest charakterystyczna dla naszego regionu wyróżniają się zagadnienia związane z alejami, dlatego nasza oferta jest wysycona tematami związanymi z drzewami,
a szczególnie drzewami sędziwymi. Zależy nam, aby podnieść wiedzę na temat roli przyrodniczej
i krajobrazowej starych alej, ale także drzew śródpolnych, drzew w miejskich parkach. W ofercie znalazło się też miejsce dla wielu innych ważnych zagadnień. Proponujemy m.in.:

 • Drzewa otwartych krajobrazów i przeciwdziałanie zmianom klimatu;
 • Gatunki inwazyjne;
 • Wisła wpływa do Bałtyku, Liwa do Nogatu, a Cyganówka do Liwy;
 • Obywatele z ekoinicjatywą;
 • Racjonalna gospodarka odpadami;
 • Papier czerpany;
 • Bioróżnorodność w rolnictwie;
 • Zdrowe odżywianie;
 • O dobrym wilku i inne zagadnienia przyrodnicze związane z regionem;
 • Przyroda okolic Miłosnej;

Istnieje możliwość przygotowania zajęć dostosowanych do potrzeb grupy, w ramach wcześniejszego porozumienia z edukatorem.

ORGANIZACJA

CZAS TRWANIA I UCZESTNICY

Warsztaty trwają kilka godzin w zależności od tematu i możliwości czasowych grupy, skupione są wokół tematyki przyrodniczej. Oferta edukacyjna skierowana jest do zorganizowanych grup osób
w różnym wieku – od przedszkolaków po seniorów. Zajęcia odbywają się niezależnie od pory roku.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

 Nowy budynek przy dotychczasowej siedzibie Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa w Kwidzynie,
ul. Miłosna 1. Warsztaty odbywają się w salach edukacyjnych i ogrodzie. Pomimo radości z nowego obiektu, większość zajęć polega na wyjściu w teren- do najbliższego lasu, nad rzekę, na łąkę. Spotkanie z przyrodą jest najlepszą formą poznania rmą pozn niezwykle ciekawych przyrodniczych zależności. Pobyt na łonie natury dostosowujemy do pory roku i warunków pogodowych.

ZAPISY

Swój udział można zgłaszać telefonicznie pod numerami telefonów: 55 261 22 16
lub na adres mailowy: sekretariat@ekokwidzyn.pl z dopiskiem “zajęcia”.

Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn