W trosce o drzew – KONKURS FOTOGRAFICZNY

 • Home
 • W trosce o drzew – KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS FOTOGRAFICZNY

W trosce o Drzewa

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt.: „W trosce o drzewa” na najpiękniejsze zdjęcie drzewa pomnikowego w województwie Pomorskim. Szczegóły konkursu dostępne poniżej:

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na drzewa jako istotne element środowiska, krajobrazu i zielonej infrastruktury ze szczególnym uwzględnieniem okazów o wymiarach pomnikowym. Bo drzewa są piękne, po prostu….

Konkurs polega na przesłaniu zdjęć (zwanych: pracami konkursowymi) ukazujących drzewa pomnikowe* rosnące na terenie województwa Pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów kwidzyńskiego, sztumskiego, malborskiego wraz z opisem (nie przekraczającym 700 znaków ze spacjami) wskazującym: lokalizację, obwód drzewa na wysokości 130 cm nad gruntem** oraz ewentualnie szczególne walory okazu (np.: związane z nim historia, lokalne opowieści, pochodzenie okazu lub historię miejsca, w którym rośnie) jeśli takie występują.

Praca konkursowa nie może być fotomontażem, kolażem i musi ukazywać realnie istniejące drzewo.

Praca konkursowa musi zostać przesłana w rozdzielczości min. 300 dpi przy rozmiarze jednego z boków min. 4000 px i proporcjach boków 2×3

Uczestnik może przesłać maksymalnie dwie prace konkursowe.

Dokonując zgłoszenia do konkursu uczestnik potwierdza tym samym, iż jest autorem i właścicielem praw autorskich pracy (zdjęcia i tekstu).


* – Drzewo o wymiarach pomnikowych to okaz spełniający kryteria opublikowane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody – zobacz https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002300/O/D20172300.pdf

** – Jak prawidłowo zmierzyć – zobacz : https://www.rpdp.hostingasp.pl/Trees/UI/TreeGirthMeasurmentRulesForm.aspx

 

Konkurs ma formułę otwartą bez ograniczeń wiekowych, terytorialnych czy profesjonalnych uczestników.

Za zgłoszenie do konkursu uznaje się przesłanie (udostępnienie) prac na adres mailowy: mrut@ekokwidzyn.pl w terminie  do godziny 23:00 dnia 14 maja 2023 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 maja 2023 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa.

Oceny i wyboru  najlepszych prac konkursowych  dokonało  powołane jury w składzie: 

 1. Milena Rut (Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa) – Kierownik projektu pt.: „W trosce o drzewa”
 2. Karolina Łomnicka (Dział Przyrody Zamek w Kwidzynie, oddz. Muzeum Zamkowego w Malborku) – przyrodnik, plastyk
 3. Adam Juźwiak (Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa) – Dendrolog, trener w trakcie szkoleń w projekcie pt.: „W trosce o drzewa”  

Komisja oceniła prace pod względem:

 • zgodności z tematem
 • wartości estetycznych i kompozycyjnych
 • wartości przyrodniczej oraz merytorycznej.

Laureaci trzech pierwszych miejsc zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi ufundowanymi dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach projekty “W trosce o drzewa”.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa (Miłosna 1, Kwidzyn),  a bezpośrednią realizacją zajmują się :

  1. Przewodniczący: Milena Rut
  2. Sekretarz: Adam Juźwiak

Regulamin konkursu dostępny jest pod linkiem:

REGULAMIN

Nabór prac konkursowych zakończony 14 maja 2023 r.

Laureaci konkursu

Spośród nadesłanych prac jury konkursowe wyłoniło laureatów:

1. miejsce – P. Ewa Niewolska

2. miejsce – p. Alicja Pawlak

3. miejsce  ex aequo – p. Oliwia Sieradzka i p. Zuzanna Dutkowska

Organizator konkursu skontaktuje się z laureatami w celu ustalenia sposobu przekazu nagród i dyplomów.

SERDECZNIE GRATULUJEMY.

Poniżej wybrane prace nadesłane na konkurs.

Finansowanie projektu

Projekt edukacyjny pn. „W trosce o drzewa” współfinansowany jest ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Umowa dotacji nr WFOŚ/D/628/6108/2022

Okres realizacji projektu: 01.09.2022 – 31.05.2023

Koszt kwalifikowany zadania: 37.970,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW Gdańsk w formie dotacji: 30.000,00 zł

Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn