Ochrona Gniewosza plamistego

  • Home
  • Ochrona Gniewosza plamistego

Sprawozdanie z realizacji zadania pn.: “W kierunku ochrony czynnej gniewosza plamistego na Pomorzu. Rozpoznanie rozmieszczenia i stanu populacji gniewosza plamistego na Pomorzu w połączeniu z czynną ochroną gatunkową”.

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa realizowało projekt pn.: “W kierunku ochrony czynnej gniewosza plamistego na Pomorzu. Rozpoznanie rozmieszczenia i stanu populacji gniewosza plamistego na Pomorzu w połączeniu z czynną ochroną gatunkową”.

Cel realizacji projektu:

Opracowanie planu działań dla aktywnej ochrony gniewosza plamistego w powiecie kwidzyńskim i częściowo w powiecie sztumskim w województwie pomorskim poprzez:

  • Pilotażowe wdrożenie działań aktywnych – tworzenie sztucznych schronień z karpiny korzeniowej, gałęzi i kamieni, doświetlenie stanowiska za pomocą usuwania małych drzew i krzewów lub przez koszenie.
  • Rozpoznanie stanu populacji i siedliska oraz występujących tam zagrożeń dla populacji gniewosza plamistego
  • Konsultacje planów działań ochronnych z gospodarzami terenu – samorządami lokalnymi, administracją PG LP

Planowany efekt ekologiczny:

  • Działanie bezpośrednio nakierowane na jeden gatunek chroniony, gniewosza plamistego Coronella austriaca.
  • Podniesienie świadomości społecznej na temat gniewosza plamistego, co pośrednio przełoży się na jego ochronę.

Zadanie dotowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Nr Umowy dotacji WFOŚ/D/628/3922/2022

Okres realizacji projektu: 19.05.2022 – 30.11.2022

Koszt kwalifikowany Zadania wynosi 10 000 PLN

Dotacja WFOŚiGW – 9 000 PLN

Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn