W trosce o drzew – SZKOLENIA

 • Home
 • W trosce o drzew – SZKOLENIA

SZKOLENIA

W trosce o Drzewa

Na skróty

Szkolenia z ochrony drzew

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa od 2012 roku prowadzi działania na rzecz właściwego zarządzania drzewami m. in. w ramach kampanii projektów „Drogi dla Natury” czy „Ochrona Zadrzewień Krajobrazu Kulturowego”. W ramach tych działań powstało wiele opracowań i publikacji opisujących wielorakie znaczenie drzew w środowisku człowieka i przyrodzie. W ramach ostatniego z projektów LIFE15GIE/PL/000959 pt. „Trees for Europe’s Green Infrastructure” (w kooperacji z Fundacją Eko-Rozwoju z Wrocławia i  BUND – Związek na rzecz Środowiska i Ochrony Przyrody (Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND e.V. z Meklemburgii-Pomorza, Niemcy) skupiliśmy się na organizacji narzędzi do skutecznego zarządzania zadrzewieniami jakimi są: Pakiet Standardów Ochrony Drzew  oraz Check Trees – System do Zarządzania Zadrzewieniami.

Naszym marzeniem jest aby wypracowane rozwiązania stawały się powszechną praktyką. Z tego powodu zapraszamy na szkolenia dotyczące ochrony drzew kierowane do:

Drzewa i bezpieczeństwo – szkolenia dot. Standardów Ochrony Drzew w modułem warsztatowym skierowane do służb ratunkowych i porządkowych.

Drzewa i infrastruktura – szkolenia dot. Standardów Ochrony Drzew skierowane do zarządców drzew oraz lokalnych firm deweloperskich oraz budowlanych, spółdzielni mieszkaniowych, inspektorów nadzoru.

Drzewa i ludzie – szkolenie dot. Standardów Ochrony Drzew skierowane do społeczności lokalnych I centrów aktywności.

Informacje o terminach szkoleń i formularze rejestracyjne są dostępne poniżej.

Szkolenie DRZEWA I BEZPIECZEŃSTWO

Odbiorca: Powiatowe Straże Pożarne, Ochotnicze Straże Pożarne, Straże Miejskie i Gminne, Policja oraz  firm zajmujących się pielęgnacją drzew.

Czas trwania: 6 h w tym warsztaty pokazowe

Program:

 • Dlaczego warto chronić drzewa + dyskusja – 1:45h
  • przerwa 15 min
 • Standardy Ochrony Drzew – dla bezpieczeństwa publicznego – 1:45 h
  • przerwa 15 min
 • Cięcie i pielęgnacja – warsztat ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew – 2h

Na szkolenia konieczna jest rejestracja . Limit uczestników na jedno szkolenia – 20 os.

Terminy szkolenia oraz formularze rejestracyjne (na konkretny termin szkolenia) dostępne poniżej.  

Szkolenie DRZEWA I INFRASTRUKTURA

Odbiorca: urzędy gminne i miejskie, dyrektorzy placówek publicznych, proboszczowie, osoby prywatne posiadające zadrzewienia  oraz  firmy deweloperskie oraz budowlane, spółdzielnie mieszkaniowe, inspektorzy nadzoru (budowlanego, zieleni).

Czas trwania: 6 h

Program:

 • Dlaczego warto chronić drzewa + dyskusja – 1:45 h
  • przerwa 15 min
 • Standardy Ochrony Drzew w zarządzaniu zadrzewieniami – 2:45 h
  • przerwa 15 min
 • Zarządzanie zadrzewieniami + narzędzia IT – 1h

Na szkolenia konieczna jest rejestracja . Limit uczestników na jedno szkolenia – 20 os.

Terminy szkolenia oraz formularze rejestracyjne (na konkretny termin szkolenia) dostępne poniżej.  

Szkolenie DRZEWA I LUDZIE

Odbiorca: społeczności lokalne, osoby aktywne społecznie, lokalni liderzy, sołtysi, koła gospodyń wiejskich, nauczyciele przy współpracy centrów aktywności jak domy kultury, muzea, biblioteki.

Czas trwania: 6 h w tym spacer dendrologiczny

Program:

 • Dlaczego warto chronić drzewa + dyskusja – 1:15 h
  • przerwa 15 min
 • Standardy Ochrony Drzew – jak używać w działaniach lokalnych – 1:45 h
  • przerwa 15 min
 • Pomniki Przyrody – instrukcja obsługi – 1 h
 • Spacer dendrologiczny ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew – 1:30 h

Na szkolenia konieczna jest rejestracja. Limit uczestników na jedno szkolenia – 20 os.

Lokalizacje i terminy szkolenia oraz formularze rejestracyjne (na konkretny termin szkolenia) dostępne poniżej.  

Prowadzący szkolenia:

Adam Jużwiak
Justyna Porożyńska-Majewska
Robert Pipczyński

Czytaj więcej o prowadzących szkolenie na stronie o Ludziach Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa: https://ekoinicjatywa.pl/ludzie-stowarzyszenia/

Finansowanie projektu

Projekt edukacyjny pn. „W trosce o drzewa” współfinansowany jest ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Umowa dotacji nr WFOŚ/D/628/6108/2022

Okres realizacji projektu: 01.09.2022 – 31.05.2023

Koszt kwalifikowany zadania: 37.970,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW Gdańsk w formie dotacji: 30.000,00 zł

Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn