W trosce o drzew – SZKOLENIA

  • Home
  • W trosce o drzew – SZKOLENIA

SZKOLENIA

W trosce o Drzewa

Na skróty

Szkolenia z ochrony drzew

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa od 2012 roku prowadzi działania na rzecz właściwego zarządzania drzewami m. in. w ramach kampanii projektów „Drogi dla Natury” czy „Ochrona Zadrzewień Krajobrazu Kulturowego”. W ramach tych działań powstało wiele opracowań i publikacji opisujących wielorakie znaczenie drzew w środowisku człowieka i przyrodzie. W ramach ostatniego z projektów LIFE15GIE/PL/000959 pt. „Trees for Europe’s Green Infrastructure” (w kooperacji z Fundacją Eko-Rozwoju z Wrocławia i  BUND – Związek na rzecz Środowiska i Ochrony Przyrody (Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND e.V. z Meklemburgii-Pomorza, Niemcy) skupiliśmy się na organizacji narzędzi do skutecznego zarządzania zadrzewieniami jakimi są: Pakiet Standardów Ochrony Drzew  oraz Check Trees – System do Zarządzania Zadrzewieniami.

Naszym marzeniem jest aby wypracowane rozwiązania stawały się powszechną praktyką. Z tego powodu zaprasza na szkolenia dotyczące ochrony drzew kierowane do:

Drzewa i bezpieczeństwo – szkolenia dot. Standardów Ochrony Drzew w modułem warsztatowym skierowane do służb ratunkowych i porządkowych.

Drzewa i infrastruktura – szkolenia dot. Standardów Ochrony Drzew skierowane do zarządców drzew oraz lokalnych firm deweloperskich oraz budowlanych, spółdzielni mieszkaniowych, inspektorów nadzoru 

Drzewa i ludzie – szkolenie dot. Standardów Ochrony Drzew skierowane do społeczności lokalnych I centrów aktywności.

Informacje o terminach szkoleń i formularze rejestracyjne są dostępne poniżej.

Szkolenie DRZEWA I BEZPIECZEŃSTWO

Odbiorca: Powiatowe Straże Pożarne, Ochotnicze Straże Pożarne, Straże Miejskie i Gminne, Policja oraz lokalnych firm zajmujących się pielęgnacją drzew.

Czas trwania: 6 h w tym warsztaty pokazowe

Szkolenie DRZEWA I INFRASTRUKTURA

Odbiorca: urzędy gminne i miejskie, dyrektorzy placówek publicznych, proboszczowie, osoby prywatne posiadające zadrzewienia  oraz lokalne firm deweloperskie oraz budowlane, spółdzielnie mieszkaniowe, inspektorzy nadzoru (budowlanego, zieleni).

Czas trwania: 6 h

Szkolenie DRZEWA I LUDZIE

Odbiorca: społeczności lokalne, osoby aktywne społecznie, lokalni liderzy, sołtysi, koła gospodyń wiejskich, nauczyciele przy współpracy centrów aktywności jak domy kultury, muzea, biblioteki.

Czas trwania: 6 h w tym spacer dendrologiczny

Jesteś zainteresowany - napisz do nas!

Finansowanie projektu

Projekt edukacyjny pn. „W trosce o drzewa” współfinansowany jest ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Umowa dotacji nr WFOŚ/D/628/6108/2022

Okres realizacji projektu: 01.09.2022 – 31.05.2023

Koszt kwalifikowany zadania: 37.970,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW Gdańsk w formie dotacji: 30.000,00 zł

Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn