Zamówienia publiczne i przetargi

Aktualnie trwające postępowania

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Nie prowadzimy aktualnie postępowań

Stowarzyszenie Eko Inicjatywa informuje o każdorazowo o przeprowadzanaych postępowaniach przetargowych orz zamówieniach publicznych m.in. w tym miejscu. Obecnie jednak, takowe postępowanie nie jest przez nas prowadzone

Postępowania zakończone

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Załączone pliki:

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
z siedzibą w Kwidzynie, ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn

ogłasza w dniu 16 marca 2011 roku przetarg pisemny na przygotowanie i nadzorowanie sadzenia drzew w ramach projektu „Drogi dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej”.

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa zwraca się z prośbą o przekazanie ofert dot. prelekcji nt.

Charakterystyka grupy porostów nadrzewnych oraz poprowadzenie warsztatów terenowych w zakresie ich rozpoznawania ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich i chronionych.

Wymagania wobec prelegenta

Posiadanie wiedzy z zakresu tematyki porostów nadrzewnych udokumentowane publikacją na powyższy temat lub/i udokumentowane prowadzenie badań z zakresu porostów nadrzewnych.

Prelekcja odbędzie się w dniu 12.10.2011r. w Domku Myśliwskim w Brokowie, Brokowo 4 – pow. Kwidzyński.

Stowarzyszenie nie pokrywa kosztów przejazdu oraz zakwaterowania prelegentów.

Ofertę prosimy dostarczyć do dnia 10.10.2011r. do godz. 08:30 pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ekokwidzyn.pl (w temacie „prelekcja porosty”) osobiście w siedzibie Stowarzyszenia ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn, lub faksem na

W ofercie prosimy o wskazanie ceny brutto za prowadzenie prelekcji oraz dołączanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań a także ramowy konspekt prelekcji wraz z czasem jej trwania.

Załączone pliki:

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa zwraca się z prośbą o przekazanie ofert dot. prelekcji nt.

Pachnica dębowa – biologia, zagrożenia, rozpoznawanie w terenie oraz przedstawienie najlepsze praktyki unikania konfliktu pomiędzy potrzebą modernizacji dróg a ochroną przyrody.

Wymagania wobec prelegenta

Posiadanie wiedzy z zakresu tematyki biologii, zagrożeń i rozpoznawania w terenie pachnący dębowej Osmoderma eremita udokumentowane publikacją na powyższy temat lub/i udokumentowane prowadzenie badań z biologii, zagrożeń i rozpoznawania w terenie pachnący dębowej

Prelekcja odbędzie się w dniu 12.10.2011r. w Domku Myśliwskim w Brokowie, Brokowo 4 – pow. Kwidzyński.

Stowarzyszenie nie pokrywa kosztów przejazdu oraz zakwaterowania prelegentów.

Ofertę prosimy dostarczyć do dnia 10.10.2011r. do godz. 08:30 pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ekokwidzyn.pl (w temacie „prelekcja pachnica”) osobiście w siedzibie Stowarzyszenia ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn, lub faksem na

W ofercie prosimy o wskazanie ceny brutto za prowadzenie prelekcji oraz dołączanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań a także ramowy konspekt prelekcji wraz z czasem jej trwania.

Załączone pliki:

Zamawiający (organizator przetargu) – Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
z siedzibą w Kwidzynie, ul. Miłosna 1
w dniu 07.11.2011r.
postanawia o odwołaniu przetargu pisemnego na posadzenie drzew z dostawą sadzonek w ramach projektu „Drogi dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej” finansowanego ze środków POIiŚ i NFOŚiGW
w okresie jesiennym 2011 roku oraz okresie wiosennym 2012 roku na terenie powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego, grudziądzkiego, iławskiego
i elbląskiego.

Wszelkich informacji udziela Robert Pipczyński

tel  505331669

Załączone pliki:

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa ogłasza w dniu 25.11.2011 roku przetarg pisemny na posadzenie drzew z dostawą sadzonek w ramach projektu „Drogi dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej” finansowanego ze środków POIS i NFOŚiGW w okresie wiosennym 2012 roku na terenie powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego, grudziądzkiego, iławskiego i elbląskiego.

Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn