Check Trees – system do zarządzania zadrzewieniami

 • Home
 • Check Trees – system do zarządzania zadrzewieniami

Check Trees - system do zarządzania zadrzewieniami.

Check Trees - system do zarzadzania zadrzewieniami

.Check Trees jest systemem (pakietem aplikacji) dedykowanym do zarządzania drzewami.

Aktualnie składa się z aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego.

Aplikacja mobilna Check Trees (wcześniejsza nazwa Bonsai, źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.safetrees.bonsai ) daje możliwość wykonania m.in. :

 • inwentaryzacji drzew, 
 • oceny podstawowej drzew,
 • planowaniu zabiegów/zaleceń dla drzew
 • inwentaryzacji gatunków chronionych  
 • gromadzenia danych dodatkowych (tz. polach użytkownika) 
 • lokalizacji wiązań zainstalowanych na drzewach (inwentaryzacja odbywa się w serwisie Checktrees.com z poziomu przeglądarki internetowej w urządzeniu mobilnym);

Aplikacja mobilna działa na urządzeniach mobilnych (IOS, Android) i służy do zbioru danych w terenie.

Za pomocą aplikacji można zbierać dane opisowe oraz dokumentację fotograficzną w ramach hierarchicznych  projektów (zawierających rejony składające się z obszarów). Po zebraniu danych projekt należy przesłać do  serwisu Check Trees. Przesłanie danych nie generuje kosztów i może być wykonywane kilkakrotnie dla jednego projektu. Kolejne wersje przesłanego projektu nie nadpisują się ale są dostępne zgodnie z datą transferu.

W serwisie Check Trees projekt przesłany z aplikacji mobilnej nazywany jest “przesłaną inwentaryzacją”. 

Przesłana inwentaryzacja jest możliwa do edycji z poziomu serwisu. 

Przesłana inwentaryzacja musi zostać uwolniona (co pociąga koszt 2 kredytów za jedno drzew/grupę drzew) aby uzyskać dodatkową funkcjonalność. 

Krajowym dystrybutorem kredytów Check Trees jest Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa. Zapraszamy do  kontakt: ajuzwiak@ekokwidzyn.pl
 

Serwis Checktree.com (aplikacja działająca w przeglądarce internetowej, źródło: http://Checktree.com alias http://stromypodkontrolou.cz/ alias http://drzewapodkontrola.pl) daje użytkownikowi zarejestrowanemu jako ARBORYSTA  następujące możliwości m.in. : 

 • Wyświetlanie i edycję zakresu danych
 • Scalanie inwentaryzacji i inną inwentaryzacją
 • Generowanie raportów: raportu ogólnego, masowego i pojedynczego generowania kart inwentarzowych drzew w formie pliku edytora tekstu .DOCX
 • Eksportowania danych w postaci:
  • plików ESRI shapefile .shp  wsadowych do oprogramowania typu GIS
  • plików .DXF wsadowych do oprogramowania typu CAD
  • plików .XLS tabel arkuszy kalkulacyjnych 
 • Eksportowania dokumentacji fotograficznej 
 • Generowania wizualizacji kartograficznych danych z wykorzystaniem podkładów mapowych i ortofotomapowych oraz warstw tematycznych z ogólnodostępnych serwisów WMS (np.: warstwa katastralna z geoportal.gov.pl) 
 • dodawania i opisu wiązań linowych na drzewach
 • opublikowany posiadanej “przesłanej inwentaryzacji”  w serwisie co zmienia ją w PROJEKT, który musi zostać przypisany do użytkownika zarejestrowanego jako PARTNER.  Opublikowanie nie pociąga za sobą kosztu i sprawia, że PROJEKT jest już niedostępny dla użytkownika ARBORYSTY.

Serwis Checktree.com daje użytkownikowi zarejestrowanemu jako PARTNER  następujące możliwości m.in. : 

 • przechowywanie, przeglądanie i zarządzanie danymi np.: przeglądanie dokumentacji, ocen, fotografii czy zaznaczenie drzewa jako usunięte 
 • generowanie statystyk i raportów wg zapytań
 • Eksportowania danych w postaci:
  • plików ESRI shapefile .SHP  wsadowych do oprogramowania typu GIS
  • plików .DXF wsadowych do oprogramowania typu CAD
  • plików .XLS tabel arkuszy kalkulacyjnych 
 • Eksportowania dokumentacji fotograficznej 
 • Generowania wizualizacji kartograficznych danych z wykorzystaniem podkładów mapowych i ortofotomapowych oraz warstw tematycznych z ogólnodostępnych serwisów WMS (np.: warstwa katastralna z geoportal.gov.pl) 
 • filtrowania danych wg zadanych cech, 
 • generowanie lub tworzenie list drzew np.: jako zlecenie pielęgnacyjne lub okazów o szczególnej wartości siedliskowej itd.
 • rejestrowania wykonanych kontroli (przeglądów)
 • utrzymywanie przypomnień 
 • Udostępnienie danych innemu użytkownikowi zarejestrowanemu jako ARBORYSTA lub PARTNER
 • wykonanie aktualizacji danych o drzewie (do pociąga za sobą płatność 1 kredyt) – funkcjonalność w fazie wdrożeniowej, jeszcze nie aktywna dla standardowych użytkowników

Dostępne są filmy instruktażowe dotyczące użytkowania systemu Check Trees: 

 

System jest rozwijany przez czeską firmę SAFE TREES s.r.o. (Hlinky 162/92, 603-00 Brno). 

Został zaadaptowany do polskich warunków oraz standardów ochrony drzew w ramach projektu LIFE15GIE/PL/000959 pt. „Trees for Europe’s Green Infrastructure”, dofinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Krajowym dystrybutorem kredytów Check Trees jest Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa (Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn, osoba do kontaktu: ajuzwiak@ekokwidzyn.pl)

Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn