LUDZIE STOWARZYSZENIA

Każdy z nas wykazuje się Eko Inicjatywą
Ewa Romanow-Pękal _n

Ewa Romanow-Pękal

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Z wykształcenia biolog- przyrodnik, spec. ekologia roślin ochrona przyrody (Uniwersytet Gdański 1996). Później uzupełnienie wykształcenia w kierunku animacji społecznej, rozwoju lokalnego i edukacji, m.in.: 2002 „MYŚLĄCY DZIAŁACZ” – szkolenie na trenerów pracy w społeczności lokalnej realizowanego przez Stowarzyszenie CAL oraz Federation of Community Work Training Groups wraz z Leeds University i The University of Birmingham; Studia Podyplomowe (Uniwersytet Gdański) z rewitalizacji społecznej. Prezes Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa, współzałożycielka organizacji. Członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, członkini Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej i współzałożycielka organizacji. Członkini Ashoka – międzynarodowej grupy skupiającej innowatorów i przedsiębiorców społecznch, Certyfikowany Inspektor drzew (Instytut Drzewa). W programie „Drogi dla natury“ pełni rolę lidera lokalnego oraz prowadzi szkolenia dla animatorów społecznych. Jest autorką wielu programów i projektów edukacyjnych, a także włączających mieszkańców w sprawy ochrony przyrody. Na co dzień kieruje pracą Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa łącząc pasje przyrodnicze z animacją społeczną.

JUŹWIAK ADAM

Adam Juźwiak

Członek Zarządu

wszechstronny przyrodnik, arborysta, edukator, Certyfikowany Inspektor Drzew, pasjonat nowoczesnych technologii, Społeczny Konserwator Zabytków. Z wykształcenia Leśnik (Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu spec. Ochrona Środowiska Leśnego), Specjalista GIS (studia podyplomowe „Wykorzystanie GIS w ochronie przyrody na przykładzie obszarów Natura 2000”, Dolnośląska Szkołą Wyższa, Wrocław), Certyfikowany Inspektor Drzewa (Instytut Drzewa, Wrocław), Muzealnik (Studia Podyplomowe, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski). W latach 2010 – 2020 kierował wystawą przyrodniczą w Muzeum w Kwidzynie. W licznych działaniach współpracuje z młodzieżą i wolontariuszami. Od 2018 roku współpraca z Instytutem Drzewa jako wykładowca i egzaminator. Autor programów i wystaw edukacyjnych, publikacji naukowych, popularnych, użytkowych oraz ekspertyz jako biegły sądowy. Od roku 2016 pełni funkcję Członka Zarządu Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa. Prywatnie mąż oraz ojciec trzech synów.

KOZŁOWSKI MACIEJ

Maciej Kozłowski

Członek Zarządu

WĄSZEWSKI WOJCIECH

Wojciech Wąszewski

Członek Stowarzyszenia

W Stowarzyszeniu pracuje od rok 2000, czyli od początku powstania organizacji. Przez wiele lat wykonywał zadania pracownika administracyjno-biurowego. Obecnie zajmuje stanowisko pomocnika edukatora. Lubi zwierzęta, dobry film oraz jazdę na rowerze.

OLSZUK DOROTA 1

Dorota Olszuk

Członkini Stowarzyszenia

Z wykształcenia doradca zawodowy, z zamiłowania pasjonatka przyrody, zarówno świata zwierząt, roślin a szczególnie grzybów. W Stowarzyszeniu pełni funkcję kierownika projektu „Obywatel z Eko-Inicjatywą” oraz specjalisty ds. promocji w projekcie „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna”. Dodatkowo, na co dzień dba o prawidłowe funkcjonowanie sekretariatu Stowarzyszenia.

BAKUN JUSTYNA

Justyna Bakun

Członkini Stowarzyszenia

Nieszablonowa księgowa :), odpowiedzialna za obsługę finansowo – księgową oraz zarządzanie finansami organizacji. Zaangażowana w działania Stowarzyszenia od 2004 roku. Ukończyła zarządzanie oraz rachunkowość, uczestniczka licznych szkoleń dla organizacji pozarządowych.

RUT MILENA

Milena Rut

Członkini Stowarzyszenia

Absolwentka kulturoznawstwa i turystyki kulturowej. Swoją przygodę ze Stowarzyszeniem rozpoczęła jako uczestniczka „Kwitnących Wakacji”. Obecnie zajmuje się obsługą administracyjną projektów oraz pełni funkcję pomocnika Edukatora.

MARCINIAK JAKUB

Jakub Marciniak

pracownik Stowarzyszenia

Z wykształcenia biolog, z zamiłowania ornitolog, przyrodnik i edukator. Zadania w Stowarzyszeniu: edukator przyrodniczy w projekcie: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna”. W pracy większość czasu spędza z dziećmi. Od 2015 roku przeprowadził blisko 500 warsztatów, oraz prowadzi Kółko Przyrodnicze „Wilk”, dla młodzieży szkolnej, półkolonie „Kwitnące Wakacje” oraz zimowiska.

BAKUN BARTOSZ

Bartosz Bakun

pracownik Stowarzyszenia

Z wykształcenia geograf, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracę ze Stowarzyszeniem rozpoczął w 2009r. Obecnie pełni funkcję koordynatora wsparcia w projekcie „Eko- Szansa w uniwersytetach ludowych”. Eksplorator okolicznych rzek oraz organizator spływów kajakowych.

Robert Pipczyński _094849

Robert Pipczyński

Członek Stowarzyszenia

Z wykształcenia biolog – przyrodnik ornitolog, członek Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa, zajmuje się ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. W programie “Trees for Europe’s Green Infrastructure / Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy” pełni rolę specjalisty ds. współpracy z interesariuszami oraz ds. systemu zarządzania drzewami ułatwiającego inwentaryzację drzew; Certyfikowany Inspektor Drzew (kurs Instytutu Drzewa), arborysta, wspinacz drzewny. Poprzez wspinaczkę drzewną potrafi zainspirować do ochrony przyrody. Absolwent kursu dla edukatorów „Citizens with ecoinitiative“ . Koordynator działań ochroniarskich prowadzonych w rezerwatach kserotermicznych „Kwidzyńskie ostnice“ i „Biała Góra“.

KAMOWSKA GRAŻYNA

Grażyna Kamowska

Członkini Stowarzyszenia

Emerytowana nauczycielka biologii w LO, „człowiek instytucja” – autorytet dla wielu pokoleń Kwidzynian, aktywna, zaangażowana porywająca ludzi do działania. Założycielka Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa, autorka licznych innowacji edukacyjnych. Pomimo emerytury aktywna członkini Stowarzyszenia, zaangażowana w działania przyrodnicze dla młodzieży. Koordynowała angażowanie wolontariuszy do zwalczania gatunków inwazyjnych. Autorka programu „młodzieżowy monitoring rzeki Liwy“.

DRELICH KATARZYNA

Katarzyna Drelich

Członkini Stowarzyszenia

Od wielu lat członkini stowarzyszenia. Edukatorka ekologiczna. Przez długi czas prowadziła zajęcia w ramach „Edukacji ekologicznej mieszkańców Kwidzyna” w tym zajęcia letnie dla dzieci „Kwitnące Wakacje”. Szczególną miłością darzy owady zapylające i wynikającą z ich istnienia bioróżnorodność.

Od 9 lat uczy jogi. Ekologia i ochrona środowiska są ważnym elementem jej zainteresowań. Weganka. Z wykształcenia ilustratorka książek dla dzieci. Mama dorosłej już córki. Z oddaniem walczy o prawa kobiet.

RODZIEWICZ ALINA

Alina Rodziewicz

Członkini Stowarzyszenia

Z wykształcenia i zamiłowania przyrodnik. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego wydziału biologii. Od 1995r. – do chwili obecnej pracuje w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie jako osoba odpowiedzialna za przygotowywanie i prowadzenie działań z zakresu edukacji przyrodniczej. Autorka i współautorka wielu wydawnictw i programów z zakresu edukacji przyrodniczej. Z zamiłowania obserwatorka ptaków i ogrodniczka.

Justyna Porożyńska-Majewska

Członkini Stowarzyszenia

Z wykształcenia oceanograf, technik ochrony środowiska, arborysta, ukończyła również Waloryzację i Ochronę Obszarów Przyrodniczych na Uniwersytecie Gdańskim. Przygodę z edukacją ekologiczną zaczynała w szkole średniej, natomiast największe doświadczenie zdobyła podczas pracy w Eko-centrum Heliantus jako koordynator wielu projektów przyrodniczych. Największą pasją i miłością są zagadnienia związane z biologią drzew i pszczół. Interesuje się również aspektami prawnymi z szeroko pojętej dziedziny ochrony przyrody i środowiska.

Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn