UWAGA NA PISKLĘTA!!!

Szanowni Państwo! Wobec szczytu sezonu lęgowego ptaków przypominamy:

NIELOTNE PISKLĘTA PTAKÓW, KTÓRE SPOTYKAMY OBECNIE W PARKACH, NA TRAWNIKACH I W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH MIASTA, NIE SĄ WYRZUTKAMI I NIE NALEŻY BRAĆ ICH DO DOMU, POWIADAMIAĆ ŻADNYCH SŁUŻB, O ILE NIE JEST TO UZASADNIONE REALNYM ZAGROŻENIEM DLA ICH ŻYCIA!

Podloty, czyli nielotne (lub słabolotne) pisklęta tuż po opuszczeniu gniazda można odróżnić od dorosłego, rannego (chorego) osobnika zazwyczaj PO jasno żółtych zajadach dzioba, krótkich piórach skrzydeł i ogona (mogą nosić na ciele ślady pisklęcego puchu), czasem brak u nich także lęku przed człowiekiem. Podloty są pod stałą opieką rodziców i są przez cały czas przez nich karmione (o ile rodzice mogą swobodnie bez lęku np. przed człowiekiem do tych piskląt dolatywać).

W przypadku ptaków krukowatych, mew i niektórych mniejszych gatunków, chcąc pomóc dzikim ptakom, sami jesteśmy narażeni na ataki rodziców lub ubrudzenie ptasimi odchodami (jedna z metod na odpędzenie drapieżnika).

Oprócz zagrożenia uszkodzenia m.in. delikatnych skrzydeł podlotów, zwiększenia stresu mogącego doprowadzić u niektórych gatunków do niespodziewanie gwałtownego zejścia, skazujemy je w najlepszym wypadku na spędzenie życia w niewoli, w najgorszym zaś razie na śmierć.

Wzywanie służb miejskich w sytuacji zaobserwowania nielotnych piskląt jest nieuzasadnione w żaden sposób, chyba, że w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla ich życia i zdrowia, np. kaczęta, które wpłynęły w wybetonowaną część rzeki, z której nie mogą samodzielnie wydostać się na brzeg, lub ptaki, którym zagrażają prace remontowe

Tym zaś, którzy już podjęli decyzję, pokonali trud schwytania ptaka i rozważają zawiezienie go do schroniska przy Stadninie Miłosna informujemy, że nie ma tam stałego weterynarza, który mógłby udzielić doraźnej pomocy.

W razie konieczności prosimy o kontakt się z pracownikiem Stowarzyszenia „Eko-Inicjatywa”  Jakubem Marciniakiem – tel.511 360 274.


Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn