Do miłośników przyrody (i nie tylko)!!!

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa zaprasza zainteresowane osoby na bardzo ciekawy warsztat edukacyjny na temat siedlisk kserotermicznych pn.: „Ochrona i zagrożenia dla rezerwatu przyrody Kwidzyńskie Ostnice” , w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”,

w terminie 16 czerwca 2018r. w Kwidzynie przy ul. Miłosnej 1, w godz. 10.00 – 14.00

Warsztat skierowany jest do wszystkich, którzy kochają przyrodę, zachwycają się nią i chcą ją chronić.

Przyprowadź swoją rodzinę, przyjaciół oraz znajomych.

W trakcie warsztatu odwiedzimy rezerwat przyrody Kwidzyńskie Ostnice, pokażemy stanowiska występującej w nim ostnicy Jana oraz inne gatunki ciepłolubne.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy!!!

Zgłoszenia należy kierować na adres dolszuk@ekokwidzyn.pl, podając:
– Imię i nazwisko,
– telefon kontaktowy,
– e-mail.

W razie pytań prosimy o kontakt z Dorotą Olszuk,  e-mail: dolszuk@ekokwidzyn.pl, tel. 55 261 2216

Projekt „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Previous Article

Next Article


Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn