Mozaika, czyli szansa w różnorodności

W drugiej połowie września tego roku rozpoczęła się realizacja projektu „Mozaika, czyli szansa w różnorodności”. Pomysłodawczyniami przedsięwzięcia, wspieranymi przez Fundację „M.A.P.A. Obywatelska”, są: Anna Kaczmarek-Okońska, Katarzyna Widz, Róża Kubiak i Beata Ponczek. Zespół realizujący projekt składa się z uczniów z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych oraz ich rodziców. W projekt zaangażowane jest Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa w ramach wymiany doświadczeń na temat pracy w grupie międzypokoleniowej, a także w celu wykonania fotorelacji z działań i materiałów na przyszłą wystawę. Grupa spotyka się na warsztatach w pracowni ceramicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie i wspólnie wykonuje ceramiczną mozaikę. Ideą, którą kierują się pomysłodawczynie, jest szeroko pojęta integracja osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z resztą społeczeństwa.

– Podczas zajęć stwarzamy szansę na lepsze poznanie się obu środowisk, na międzypokoleniowe działanie oraz staramy się budować wizerunek osoby z niepełnosprawnością, która może coś wartościowego zaoferować społeczeństwu – mówi Róża Kubiak.

Pomysł warsztatów nawiązuje do wcześniej z sukcesem zrealizowanego projektu „Radość tworzenia – Ogród Wyspiańskiego”, podczas którego również skorzystano z możliwości wspólnej pracy w pracowni ceramicznej i zbudowano szansę do nawiązania relacji między osobami z niepełnosprawnościami i pełnosprawnymi.

– Uczestnicy warsztatów dzięki wspólnej pracy, oprócz nawiązywania relacji, mogą realizować swoje umiejętności i pasje oraz dzielić się efektami twórczości z innymi mieszkańcami miasta, ponieważ zakończona mozaika będzie zdobiła budynek szkoły specjalnej przy ul. Ogrodowej – dodaje liderka projektu, Anna Kaczmarek-Okońska.

Wybór tematu kompozycji ceramicznej nie jest przypadkowy. Tworzenie mozaiki jest przyczynkiem do refleksji na temat różnorodności w zbiorowości ludzkiej, służy uwypuklaniu cech wspólnych dla każdego z nas oraz jest przykładem na to, że różnice są ważne i mają swoją rolę. W mozaice, tak jak w społeczności, każdy element jest inny i zarazem tak samo istotny do uzyskania dobrej całości – mówi Katarzyna Widz.

– Rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi często każdą wolną chwilę przeznaczają na dodatkowe zajęcia terapeutyczne czy rehabilitacyjne i zwyczajnie brak im czasu na inne spotkania. Warsztaty ceramiczne są idealnym połączeniem przyjemnego spotkania i jednocześnie okazją do realizowania wielu zadań terapeutycznych niejako „przy okazji”. Proces integracji, to także otwarcie się uczestników na różnorodność – wspólne tworzenie mozaiki stwarza ku temu świetne warunki – dodaje Beata Ponczek.

Wykonana mozaika ceramiczna będzie ciekawym efektem strukturalnym z pogranicza sztuki, designu i rzemiosła, pierwszą tego typu pracą artystyczną w naszym mieście.


Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn