Europejskie Dni Ptaków 2017

Muzeum w Kwidzynie oraz Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa zapraszają do wzięcia udziału w wycieczce ornitologicznej w ramach obchodów Europejskich Dni Ptaków 2017.
Europejskie Dni Ptaków, to akcja skupiająca naszą uwagę  na skrzydlatych wędrowcach. Przełom września i października to wyjątkowy czas, gdy  ptaki gromadnie zmierzając na zimowiska dają ciekawskim ptakolubom niespotykaną okazję na spotkanie. W ramach tegorocznych obchodów ptasiego festiwalu  wybieramy się na wspólną wycieczkę w Dolinę Wisły, która jest szlakiem masowej wędrówki ptaków.

Startujemy: 
8:30 –  pod bramą Muzeum w Kwidzynie
Trasa: 
Dolina Wisły (Nowy Dwór Kw. – Korzeniewo)
Zapewniamy:

 •     sprzęt optyczny
 •     profesjonalne porady ornitologa
 •     mile i przyrodniczo spędzony czas
 •     transport na miejsce obserwacji

Zakończymy:
14:30 –  przy herbacie w Muzeum
Informacje i rejestracja:
Dział Przyrody MK -Adam Juźwiak
a.juzwiak@zamek.malbork.pl, 600-212-068


UWAGA! 
Liczba miejsc jest ograniczona. 
Zapisy trwają do wyczerpania wolnych miejsc. 
Uczestnicy
Uczestnicy akceptującą regulamin dostępny  poniżej:

Regulamin

Wycieczki przyrodniczej organizowanej w ramach obchodów

Europejskich Dni Ptaków 2017

Kwidzyn 01.10.2017

INFORMACJE WSTĘPNE

Organizatorem akcji jest:

Osobami bezpośrednio zaangażowanymi w akcję (dalej zwani Prowadzącymi) z ramienia organizatorów są:

mgr Jakub Marciniak (Specjalista ds. Edukacji Ekologicznej, Stowarzyszenie. Eko-Inicjatywa)

mgr inż. Adam Juźwiak (Muzeum w Kwidzynie, Dział Przyrody).

Wycieczka obejmuje tematykę związaną z przyrodą ze szczególnym uwzględnieniem ornitologii.

 1. UCZESTNICY

 1. W akcji mogą wziąć udział dowolne osoby bez ograniczenia wieku z zastrzeżenie, iż osoby niepełnoletnie uczestniczą pod opieką własnego, pełnoletniego opiekuna.

 2. Ze względu na charakter akcji (piesza wycieczka terenowa, obserwacja przyrody w warunkach zewnętrznych), jest ona przeznaczona dla osób będących w stanie aktywnie w niej uczestniczyć.

 3. Uczestnicy powinni być wyposażeni w odpowiednie do pogody w dniu akcji ubranie oraz obuwie a ponadto posiadać prowiant oraz napoje na czas jej trwania.

 4. Uczestnicy mają możliwość wypożyczenia od organizatorów sprzętu optycznego (lornetki, lunety) do prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

 5. Organizator oraz Prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za uczestników w trakcie akcji.

 1. ZGŁOSZENIA

 1. W akcji można uczestniczyć bezpłatnie po wcześniejszej rejestracji.

 2. Konieczność rejestracji wynika z ograniczonej ilości miejsc w autobusie transportującym na miejsce obserwacji przyrody.

 3. Rejestracji można dokonać do dnia 29.09.2017 przesyłając zgłoszenie.

 4. Rejestracje przyjmuje Dział Przyrody MK – Adam Juźwiak – a.juzwiak@zamek.malbork.pl, tel. 55-646-37-95

 1. PRZEBIEG

 1. Akcja odbywa się w dniu 01.10.2017 roku w godzinach 8:30-14:30.

 2. Agenda:

8:30- rozpoczęcie akcji w miejscu zbiórki – brama wejściowa Muzeum w Kwidzynie;

8:45 – wyjazd na miejsce obserwacji przyrodniczych zamówionym autobusem;

9:00 – rozpoczęcie obserwacji w Dolinie Wisły w okolicy N. Dworu Kwidzyńskiego i przejście do Korzeniewa;

13:30 – zakończenie obserwacji i powrót do Muzeum w Kwidzynie;

14:00 – podsumowanie obserwacji oraz poczęstunek w Muzeum w Kwidzynie;

14:30 – zakończenie akcji;

 1. INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Bieżące informacje o akcji umieszczane  na stronach internetowych Organizatorów.

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania akcji bez podania przyczynW takim przypadku Organizator ma obowiązek poinformować zarejestrowanych uczestników akcji.

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu w trakcie konkursu bez podania przyczyn. W przypadku zmian w regulaminie Organizator ma obowiązek poinformować zarejestrowanych uczestników akcji.  


Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn