Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy_standardy zarządzania drzewami

Zapraszamy na seminarium upowszechniające dorobek projektu „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy”, które zaplanowane jest na 25 listopada 2021 r. w Gdańsku w Urzędzie Marszałkowskim. Wydarzenie jest organizowane Przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa oraz Urząd Marszałkowski w Gdańsku, we współpracy z Fundacją EkoRozwoju.
Wraz z partnerami polskimi i zagranicznymi wypracowano standardy usprawniające zarządzanie drzewami, wypełniając tym samym lukę w polskim systemie prawnym. Zaproszenie kierowane jest głównie do: samorządowców, drogowców, projektantów i architektów, przedstawicieli firm zajmujących się pielęgnacją drzew oraz służb ochrony środowiska różnego szczebla. Projekt jest międzynarodowym przedsięwzięciem współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach Projektu LIFE +, w którym partycypuje także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Planowane godziny seminarium: 10:00 – 14:00.
1. Przywitanie uczestników;
2. Wprowadzenie – kilka słów o projekcie LIFE „Drzewa jako element zielonej infrastruktury Europy” – Ewa Romanow-Pękal, Prezes Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa;
3. Konstytucyjne podstawy publicznego i prywatnego obowiązku ochrony przyrody – Szymon Gajda, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
4. Wykład motywacyjny „Było sobie drzewo…” – Adam Juźwiak, Członek Zarządu Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa, przyrodnik, dendrolog, arborysta;
5. Standardy ułatwiające zarządzanie drzewami – dr Piotr Tyszko-Chmielowiec, lider projektu Fundacji EkoRozwoju „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy”, Dyrektor Instytutu Drzewa:
– Standard cięcia i pielęgnacji drzew; (uczestnicy otrzymają wydruki proponowanych standardów);
– Standard inspekcji i diagnostyki drzew;
– Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym.

PRZERWA KAWOWA
Instrukcja zarządzania drzewami przydrożnymi.
6. Program Check Trees, czyli jak usprawnić zarządzanie drzewami z wykorzystaniem narzędzia IT – Julia Kończak, Przyroda Projekt, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych;
7. Dyskusja – moderacja stacjonarna Ewa Romanow-Pękal, moderacja on line Robert Pipczyński (m.in. zbieranie pytań).

REJESTRACJA
Wydarzenie jest bezpłatne, planowane jako stacjonarne wraz z transmisją online. Rejestracja uczestników prowadzona jest przez p. Dorotę Olszuk. Osoby chętne do wzięcia udziału proszone są o zarejestrowanie poprzez wysłanie e-maila na adres dolszuk@ekokwidzyn.pl z dopiskiem „seminarium- drzewa” z podaniem danych kontaktowych (imię, nazwisko, instytucja/organizacja, telefon), oraz określeniem rodzaju uczestnictwa (stacjonarne lub online). W razie potrzeby kontakt telefoniczny pod numerem 55 261 22 16.


Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn