Szkolenie liderów CAL

W nowym budynku Eko-Inicjatywy spotkali się eksperci związani ze Stowarzyszeniem Wspierania Centrum Aktywności Lokalnej CAL.  Grupa osób o animacji społecznej wiedząca niemal wszystko, tym razem dyskutowała jak wykorzystać drzewa jako narzędzie animacji społecznej. Dr hab. Bohdan Skrzypczak dając naukowy kontekst we wprowadzeniu do tematu ukazał liczne powiązania pomiędzy animacją społeczną a drzewami, wskazując na osnowę ekologiczną wielu doktryn naukowych, filozoficznych, religijnych a także w praktyce wielu działaczy.

Przyrodnicy ze Stowarzyszenia Eko-Inicjatywy wprowadzili uczestników w zagadnienia związane z alejami. Odbyła się dyskusja na temat zachowania bezpieczeństwa przy drogach obsadzonych alejami. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się świat złożonych relacji między organizmami zasiedlającymi dziuplaste drzewa alejowe. Wszyscy wyrażali zadziwienie bogactwem życia skrytego w sędziwych drzewach i precyzyjną rolą przyrodniczą każdego z organizmów, od grzybów po owady, ptaki, ssaki. Co prawda larwy wepy marmurkowanej czy pachnicy dębowej może nie zbudzały wielkiego zachwytu, ale już postaci dorosłe tych owadów zaskarbiły sobie względy wielu osób. Jako ważny aspekt zagadnień alejowych liderzy społeczni podkreślili kontekst historyczno – kulturowy alej. Pomimo deszczowej pogody zrealizowano także zajęcia terenowe, podczas których była okazja do lepszego zrozumienia alej, przyjrzenia się nowym nasadzeniom a także poznania życia sędziwych drzew oraz drzew martwych.

Zapewne liczne inicjatywy lokalne inicjowane w przyszłości przez animatorów społecznych będą wykorzystywały nie tylko sentymentalną symbolikę drzewa, ale także zasoby przyrodnicze i kulturowe związane z alejami. Obecnie Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa wypracowuje cykl szkoleń dla animatorów społecznych przygotowujących do włączania zagadnień związanych z zachowaniem alej w krajobrazach do działań kulturalno- społecznych.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Trees for Europe′s Green Infrastructure/Drzewa dla zielonej Infrastruktury Europy” wspieranego przez program LIFE + Unii Europejskiej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 


Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn