Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kwidzyna 2030+

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kwidzyna 2030+, rozpoczynamy proces konsultacji społecznych. Celem konsultacji jest zebranie Państwa opinii i uwag na temat obecnej kondycji naszego subregionu, jak i pomysłów oraz rekomendacji dotyczących przyszłych planów i działań.

Strategia to ważny dokument pozwalający na optymalne zaplanowanie kierunków lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłych zintegrowanych inwestycji oraz źródeł ich finansowania.

Aby przygotowywany dokument odpowiadał na potrzeby mieszkańców, a wynikające z niego działania i projekty mogły zostać przeprowadzone w sposób efektywny, niezbędna jest dla nas Państwa opinia.

Zachęcamy Państwa do włączenia się do tego procesu poprzez wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej, która znajduje się tutaj: https://forms.gle/M5CsYKyKyiAT6G6SA  

Ankietę w wersji elektronicznej mogą Państwo wypełnić do dnia 11 sierpnia 2022 roku.

Ankietę w wersji PDF mogą Państwo pobrać tutaj [ankieta].

Do dnia 11 sierpnia 2022 roku, wypełnione ankiety mogą Państwo przesłać pocztą elektroniczną na adres: ue@kwidzyn.pl , drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

Ankiety w wersji wydrukowanej dostępne są w Biurach Obsługi Ludności:

  • Urzędu Miasta Kwidzyn,
  • Urzędu Gminy Kwidzyn,
  • Urzędu Gminy Gardeja,
  • Urzędu Gminy Sadlinki.

Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn