Sprzątanie Świata Polska 2017 – „Nie ma śmieci- są surowce”.

Akcja Sprzątania Świata jest popularną formą wspierania zainteresowania środowiskiem naturalnym. Od 24 lat na terenie Polski – szczególnie uczniowie szkół wszystkich poziomów oraz przedszkolaki, biorą w niej aktywnie udział sprzątając okolice, na której na co dzień spędzają swój czas.

Celami tegorocznej akcji są:
• zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału
• zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki.
• wykazanie korzyści z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, segregacji odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska.

Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” nadzoruje przebieg Sprzątania Świata w Kwidzynie. Zachęcamy placówki szkolne, przedszkola i wszystkie chętne instytucje do wzięcia udziału w akcji. Co roku w akcji sprzątania biorą udział niemal wszystkie placówki z terenu Kwidzyna.

Zasady dla uczestników są proste:
• należy zgłosić chęć udziału w akcji wypełniając formularz, który wysyłamy zainteresowanym instytucjom po wcześniejszym kontakcie z nami;
• od nas otrzymujesz bezpłatnie worki na zebrane odpady;
• 15 września 2017 do godziny 14:00 odbywa się sprzątanie zadeklarowanego terenu;
• wypełnione śmieciami worki pozostawiasz w widocznym i wcześniej zgłoszonym miejscu.

Warsztaty Praktycznej Ekologii są współfinansowane ze środków miasta Kwidzyna w ramach realizowanego projektu „Edukacja Ekologiczna mieszkańców Kwidzyna – myśl i działaj EKOlogicznie”


Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn