Konkurs „Jestem Badaczem Przyrody! 2019”

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!
Poniżej zamieszczamy listę zagadnień dla uczestników międzyszkolnego konkursu pn.: Jestem Badaczem Przyrody! 2019.
Przypominamy, że tematem wiodącym tegorocznej edycji jest bioróżnorodność.

Już teraz życzymy wszystkim powodzenia!

BIORÓŻNORODNOŚĆ

PODSTAWOWE

 • Dekada bioróżnorodności,
 • Definicja (definicje) bioróżnorodności wraz z podziałem,
 • Ekosystemy o wysokiej i niskiej bioróżnorodności i (również w świecie podmorskim!) umiejętność wskazania przyczyn takiego stanu,
 • Ekosystemy mokradeł w Polsce,
 • Porównywanie bioróżnorodności miejsca różnymi wskaźnikami – teoria,
 • Liczba gatunków organizmów na świecie i w Polsce,
 • Grupy organizmów o największych liczbach gatunków (innymi słowy czego na świecie jest najwięcej: motyli, ssaków, grzybów itp. podziały),
 • Liczebność gatunków poszczególnych grup organizmów, szczególnie zwierząt w Polsce,
 • Bioróżnorodność ras i odmian u zwierząt i roślin – dlaczego ważne jest aby ją zachowywać, a nie unifikować (z punktu widzenia innych organizmów i człowieka),

ZAGROŻENIA I OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI

 • Działalność człowieka mogąca zwiększać bioróżnorodność,
 • Rodzaje zagrożeń,
 • Potencjalny (perspektywiczny, przyszłościowy) i rzeczywisty (bieżący) wpływ zmian klimatycznych na bioróżnorodność,
 • Australia, jako przykład złej gospodarki bioróżnorodnością,
 • Introdukcja- pojęcie i przykład,
 • Reintrodukcja – pojęcie i przykład,
 • Fermy zwierząt futerkowych – przykłady zwierząt i wpływ na bioróżnorodność,
 • Najważniejsze organizacje chroniące bioróżnorodność (nazwy, logo),
 • Co to rainforest Alliance i Fair Trade?
 • IUCN,
 • Czerwona Księga Zwierząt,
 • Uniwersalne kategorie zagrożenia gatunków stosowane w czerwonych księgach zwierząt,
 • Wpływ rewolucji przemysłowych XIX i XX w na bioróżnorodność,

GATUNKI

 • Gatunki zagrożone na świecie znajomość najbardziej sztandarowych (kotowate, niedźwiedziowate, walenie, torbacze inne),
 • Gatunki w Polsce, znajomość wyglądu, kilku cech szczególnych:
 • obuwik, brzoza karłowata, ostnica Jana, języcznik,
 • niepylak apollo, nadobnica alpejska, pachnica dębowa,
 • jesiotr ostronosy, minogi, strzebla błotna, kur rogacz,
 • gniewosz plamisty, żaba dalmatyńska, żółw błotny,
 • głuszec, orlik grubodzioby, kraska, drop,
 • żubr, kozica, wilk, ryś europejski, norka europejska,
 • muflon, daniel, jenot, szop pracz, norka amerykańska, babka bycza, nawłoć kanadyjska, niecierpki, barszcz Sosnowskiego,
 • Gatunki niszczące bioróżnorodność,
 • Powody wymierania gatunków zgodnie z teorią ewolucji życia na Ziemi,
 • Gatunki konfliktowe i inwazyjne w Polsce oraz ich wpływ na lokalną bioróżnorodność,
 • Sztandarowe przykłady wymarłych na skutek działań człowieka gatunków na świecie i w Polsce,
 • Endemity,
 • Relikty,

ROLNICTWO

 • Czym jest GMO i jaki może mieć wpływ na bioróżnorodność,
 • Przykłady roślin i zwierząt GMO,
 • Czym było DDT,
 • Czym jest RANDAP i czy stosowany jest tylko w rolnictwie,
 • Jak chronić bioróżnorodność w rolnictwie, co stosować, czego unikać,
 • Rodzaje pestycydów,
 • Rolnictwo intensywne i ekstensywne,
 • Utrata bioróżnorodności w rolnictwie dlaczego postępuje,
 • Znaczenie zapylaczy dla bioróżnorodności roślin i zwierząt,

Do zobaczenia 15 listopada i…

POWODZENIA !


Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn