Komisja Bezpieczeństwa, Estetyki i Ochrony Środowiska w Eko-Inicjatywie

W dniu 26.09.2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa przy ul. Miłosnej 1 w Kwidzynie obyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Estetyki i Ochrony Środowiska, w którym uczestniczyli jej członkowie oraz pracownicy Stowarzyszenia.

Obecni mieli okazję zwiedzić nowo wybudowane Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z przyległym ogrodem oraz zapoznać się z ofertą zajęć edukacyjnych.

Prezes Stowarzyszenia Ewa Romanow – Pękal przypomniała, że ten nowoczesny budynek i ogród z instalacjami edukacyjnymi powstał dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych, dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz dotacji Miasta Kwidzyn.

Głównym tematem spotkania były zagadnienia związane z racjonalną gospodarką odpadami. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt edukacyjny mieszkańców Kwidzyna dotyczący segregacji odpadów z wykorzystywaniem w tym celu odpowiednich narzędzi.

W trakcie dyskusji zastanawiano się, dlaczego segregacja odpadów jest tak ważna.

Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że niezależnie od nakazów formalnych będących w gestiach gmin istotnym argumentem przemawiającym za segregacją śmieci jest przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego oraz generowanie sporych oszczędności.

Na zakończenie członkowie komisji podziękowali za spotkanie oraz wyrazili chęć dalszej współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz edukacji ekologicznej.

             

 

 


Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn