Zapraszamy na zajęcia edukacyjne grupy z terenów wiejskich

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa zaprasza na zajęcia edukacyjne. Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Edukacja ekologiczna na terenach wiejskich” finansowanego ze środków Fundacji Drzewo i Jutro. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

CZAS TRWANIA I UCZESTNICY

Warsztaty trwają do 4 godzin w zależności od tematu i możliwości czasowych grupy. Oferta edukacyjna skierowana jest do zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych (zerówka) z terenów wiejskich. Zajęcia odbywają się niezależnie od pory roku.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Nowy budynek przy dotychczasowej siedzibie Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa w Kwidzynie,
ul. Miłosna 1. Warsztaty odbywają się w salach edukacyjnych i ogrodzie. Większość zajęć polega na wyjściu w teren – do najbliższego lasu, nad rzekę, na łąkę. Spotkanie z przyrodą jest najlepszą formą poznania niezwykle ciekawych przyrodniczych zależności. Pobyt na łonie natury dostosowujemy do pory roku i warunków pogodowych. Oferujemy także ciepłą herbatkę.

PROPONOWANA TEMATYKA

Tematem przewodnim są drzewa. Poprzez wielopłaszczyznową opowieść o drzewach poruszamy wiele zagadnień, w tym: bioróżnorodności, zmian klimatycznych, czystości powietrza, będziemy przyglądać się alejom i okolicznym lasom, zwierzętom, roślinom, rozpoznawać gatunki drzew i roślin. W przyrodnicze zajęcia wplecione jest także przeciwdziałanie zaśmiecaniu środowiska i elementy minimalizacji ilości odpadów.

ZAPISY

Warunkiem udziału w zajęciach jest przygotowanie przez dzieci, wspólnie z nauczycielem, pracy na temat drzew lub innych ciekawostek przyrodniczych w swojej miejscowości. Praca może mieć dowolną prostą formę (np. plakat, mapa, kolaż), która zmobilizuje dzieci do rozpoznania swojego terenu i spojrzenia okiem małych przyrodników. Prace nie będą oceniane, ale wykorzystane podczas zajęć.

Swój udział można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 55 261 22 16   lub na adres mailowy: mrut@ekokwidzyn.pl z dopiskiem „zajęcia”.

Previous Article


Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn