Zakończenie i podsumowanie projektu „Edukacja ekologiczna na terenach wiejskich”

Po 7 miesiącach zakończyliśmy realizację projektu „Edukacja ekologiczna na terenach wiejskich”. Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Drzewo i Jutro przeprowadziliśmy 40 warsztatów dla prawie 1000 dzieci z pobliskich miejscowości. Jak się okazuje przyroda nie zna granic administracyjnych.

Głównym efektem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci z pobliskich gmin wiejskich. Włączenie ich oraz nauczycieli w działania na rzecz ochrony środowiska. Uświadomienie, że nawet będąc mieszkańcem małej miejscowości możemy coś zrobić dla przyrody i adaptacji do zmian klimatu.

Bardzo dziękujemy za tak duże zainteresowanie. Mamy nadzieję, że nawiązane relacje zaowocują współpracą w przyszłości oraz wykorzystaniem inspiracji, wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć.


Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn