Przedwyborcze „pytania ekologiczne” – wybory samorządowe 2024

Nadchodzą wybory. Niedługo oddamy głosy na naszych reprezentantów w samorządach. Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa kieruje „ekologiczne pytanie” do Komitetów Wyborczych.

1. Czy w programach wyborczych Państwa KWW znajdują się postulaty dotyczące ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz zarządzania zieloną infrastrukturą na poziomie gmina (miast), powiatów i województwa ?

2. W jaki sposób kandydaci z Państwa KWW planują skutecznie wspierać rozwój sieci obszarów chronionych np.: tworzenie nowych parków krajobrazowych, rezerwatów, użytków ekologicznych itd. w Województwie Pomorskiem?

3. Jakie postulaty dotyczące ochrony drzew i innych form zieleni planują skutecznie realizować kandydaci z Państwa KWW na poziomie gmin (miast), powiatów i województwa?

4. Czy i w jaki sposób kandydaci z Państwa KWW planują skutecznie wspierać przyjmowanie i realizację Standardów Ochrony Drzew1 i innych form zieleni a poziomie gmin (miast), powiatów i województwa?

Prosimy o odpowiedź:

Kandydatów na Burmistrza Kwidzyna: Agnieszka Perehuda, Sebastian Kasztelan, Andrzej Krzysztofiak, Marek Strociak,

Kandydatów z nr 1 na listach na radnych do Radu Miasta Kwidzyna: Justyna Liguz, Michał Budek, Adam Nosko, Marek Sidor, Jacek Strociak

Komitety wyborcze: KWW Kwidzyniacy, Lewica Kwidzyn, KWW PKO Kwidzyn, Polska 2050 powiat kwidzyński


poniżej publikujemy

ODPOWIEDZI JAKIE OTRZYMALIŚMY:


Odpowiedź za pośrednictwem FB od Lewica Kwidzyn


Odpowiedź za pośrednictwem FB od Adam Nosko

https://www.facebook.com/100008025995056/videos/277546535440582/

Odpowiedź za pośrednictwem wiadomości mailowej z 4.04.2024 od Marka Sidora w imieniu KWW Kwidzyniacy


Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn