Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego

Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” znalazło się wśród laureatów Nagrody Bursztynowego Mieczyka 2019. Jesteśmy szczęśliwi i wzruszeni, bo jest to szczególna, jubileuszowa nagroda, wręczana dla najlepszych pomorskich organizacji już od 25 lat!

„To najlepsi z najlepszych (mówi organizator nagrody Jerzy Boczoń z fundacji RC). W tym partnerstwie, które jest bardzo zróżnicowane, bo są przedstawiciele rządu i opozycji mówimy jednym głosem, skupiając się na merytorycznej pracy, wybierając najlepszych z najlepszych. Liczy się efekt działania i idea. Bez tych organizacji trudno sobie wyobrazić życie społeczne”

Nagroda przyznawana jest przez kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele wojewody pomorskiego, marszałka województwa pomorskiego, organizacji pozarządowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Europejskiego Centrum Solidarności, Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych oraz laureaci minionych edycji konkursu.

Dziękujemy!!!


Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn