Kwitnące Wakacje 2019 – ZAPISY!!!

Zgodnie z wieloletnią tradycją, zapraszamy dzieci z Kwidzyna do udziału w wakacyjnych półkoloniach przyrodniczych. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat organizacji tegorocznej edycji Kwitnących Wakacji.

Informacje:

– zaplanowaliśmy 8 turnusów dla łącznej liczby 264 dzieci,

– na każdy turnus zapisujemy 33 uczestników,

– turnusy będą realizowane  w Kwidzynie w siedzibie Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa
ul. Miłosna 1 oraz w Zaułku Benowo,

– w przypadku zajęć w Benowie dzieci będą dowożone codziennie z parkingu obok Hali Widowiskowo – Sportowej przy ulicy Wiejskiej w Kwidzynie.

– dzieci zapisane na turnus w Kwidzynie należy przyprowadzać do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Miłosnej 1,

– prosimy pamiętać, że charakter zajęć jest terenowy i aktywny stąd podane miejsca stanowią jedynie bazę do prowadzenia zajęć na wypadek niepogody.

W poniższej tabeli zebrano informacje dotyczące wieku uczestników, terminy oraz miejsce odbywania się turnusu.

Termin

Lokalizacja i grupa wiekowa

Kwidzyn

Benowo

01 – 05 lipca

7-9 lat (rocznik 2010-2012)

7-9 lat (rocznik 2010-2012)

08 – 12 lipca

7-9 lat (rocznik 2010-2012)

10-12 lat (rocznik 2007-2009)

15 – 19 lipca

7-9 lat (rocznik 2010-2012)

22 – 26 lipca

7-9 lat (rocznik 2010-2012)

29 lipca – 02 sierpnia

10-12 lat (rocznik 2007-2009)

05 – 09 sierpnia

7-9 lat (rocznik 2010-2012)

*Znak „(–)” w tabeli oznacza brak turnusu we wskazanym terminie przypisanego do danego miejsca.

Każdorazowo nad Państwa dziećmi będzie czuwać troje opiekunów posiadających niezbędne kwalifikacje do opieki pedagogicznej oraz wykształcenie przyrodnicze, by charakter zajęć odpowiadał ich misji kształtowania postaw proekologicznych.

Dzieci przebywające na półkoloniach objęte będą ubezpieczeniem NNW.

Zapisy:

Zapisy rozpoczynają się 21 maja (wtorek) o godz. 08:00.

Na każdy turnus zapisujemy 33 dzieci (+ 5 dzieci na listach rezerwowych). Prosimy zwracać uwagę na przedział wiekowy dzieci. Zapisów można dokonać TYLKO telefonicznie.

Numery telefonów: (55) 261 22 16, tel. komórkowy :  880 983 669

WAŻNE!

Po zapisaniu dziecka do 22 czerwca należy dostarczyć do Stowarzyszenia Eko – Inicjatywa wypełnioną kartę kwalifikacyjną. Karty do pobrania znajdują się w zakładce Kwitnące Wakacje/Ferie .  Niedostarczenie karty w ww. terminie wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy uczestników półkolonii. Kartę można przesłać mailem na adres: sekretariat@ekokwidzyn.pl lub dostarczyć osobiście.

Projekt: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna – myśl i działaj EKOlogicznie” jest współfinansowany ze środków miasta Kwidzyn.


Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn