Kwitnące Wakacje 2018 – ZAPISY!!!

Zgodnie z wieloletnią tradycją, zapraszamy dzieci z Kwidzyna do udziału w wakacyjnych półkoloniach przyrodniczych. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat sposobu organizacji tegorocznej edycji Kwitnących Wakacji.

Informacje:

  • zostanie zrealizowanych 8 turnusów dla łącznej liczby 264 dzieci.
  • na każdy turnus zapisujemy 33 uczestników.
  • miejsce realizacji półkolonii zostaje podzielone na Kwidzyn – siedziba Stowarzyszenia „Eko-Inicjatywa” oraz „Zaułek Benowo” (szczegóły poniżej).
  • w przypadku zajęć w Benowie dzieci będą dowożone codziennie z Kwidzyna. Miejscem spotkań będzie parking obok Hali Widowiskowo – Sportowej przy ulicy Wiejskiej.
  • na zajęcia realizowane w Kwidzynie należy dowieźć dzieci indywidualnie (ul. Miłosna 1).
  • należy pamiętać, że charakter zajęć jest terenowy i aktywny stąd podane miejsca stanowią jedynie bazę do prowadzenia zajęć na wypadek niepogody.

W poniższej tabeli zebrano informacje dotyczące wieku uczestników, terminy oraz miejsce odbywania się turnusu.

Termin

Lokalizacja i grupa wiekowa

Kwidzyn

Benowo

02 –  06 lipca

5-6 lat (rocznik 2012-2013)

7-9 lat (rocznik 2009-2011)

09 – 13 lipca

7-9 lat (rocznik 2009-2011)

10-12 lat (rocznik 2006-2008)

16 – 20 lipca

7-9 lat (rocznik 2009-2011)

23 – 27 lipca

7-9 lat (rocznik 2009-2011)

30 lipca – 03 sierpnia

10-12 lat (rocznik 2006-2008)

06 – 10 sierpnia

7-9 lat (rocznik 2009-2011)

*Znak „(–)” w tabeli oznacza brak turnusu we wskazanym terminie przypisanego do danego miejsca.

Każdorazowo nad Państwa dziećmi będzie czuwać troje opiekunów posiadających niezbędne kwalifikacje do opieki pedagogicznej oraz wykształcenie przyrodnicze, by charakter zajęć odpowiadał misji kształtowania postaw proekologicznych.

Dzieci przebywające na półkoloniach objęte będą ubezpieczeniem NNW.

Szczegółowy program półkolonii będzie dostępny po 18 czerwca 2018 r.

Zapisy:

Zapisy rozpoczynają się 11 maja (piątek) od godz. 08:00 i trwać będą do wyczerpania wolnych miejsc.

Na każdy turnus zapisujemy 33 dzieci (+ 5 dzieci na listach rezerwowych). Prosimy zwracać uwagę na przedział wiekowy dzieci. Zapisów można dokonać TYLKO telefonicznie. Prosimy o respektowanie tego zalecenia, gdyż z doświadczenia lat poprzednich liczba chętnych jest bardzo duża (miejsca na ogół wyczerpują się w ciągu dwóch godzin).

Numery telefonów:

Sekretariat: (55) 261 22 16

Tel. komórkowy:  880 983 669

WAŻNE!!!

Po zapisaniu dziecka do 22 czerwca należy dostarczyć do Stowarzyszenia Eko – Inicjatywa wypełnioną kartę kwalifikacyjną- załączniki poniżej.  Niedostarczenie karty w w/w terminie wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy uczestników półkolonii. Kartę można przesłać mailem na adres: sekretariat@ekokwidzyn.pl lub dostarczyć osobiście.

Wszelkich informacji udziela koordynator działania: Eliza Borecka-Sobczak, mail: eborecka@ekokwidzyn.pl

01) karta_kwalifikacyjna_turnus_02-06 lipca Benowo

02) karta_kwalifikacyjna_turnus_02-06 lipca Kwidzyn

03) karta_kwalifikacyjna_turnus_06-10 sierpnia Kwidzyn

04) karta_kwalifikacyjna_turnus_09-13 lipca Benowo

05) karta_kwalifikacyjna_turnus_09-13 lipca Kwidzyn

06) karta_kwalifikacyjna_turnus_16-20 lipca Kwidzyn

07) karta_kwalifikacyjna_turnus_23-27 lipca Kwidzyn

08) karta_kwalifikacyjna_turnus_30 lipca-03 sierpnia Kwidzyn

Regulamin uczestnictwa:

REGULAMIN_BENOWO

REGULAMIN_KWIDZYN

Projekt: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna – myśl i działaj EKOlogicznie” jest współfinansowany ze środków miasta Kwidzyn


Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn