KONKURS PLASTYCZNY pn.„DRZEWA KWIDZYNA I ICH MIESZKAŃCY”

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy dzieci z kwidzyńskich przedszkoli do udziału w konkursie plastycznym. Tematem przewodnim konkursu są drzewa w przestrzeni miejskiej Kwidzyna oraz wartości, jakie przedstawiają dla jakości życia ludzi i jego mieszkańców.

Konkurs ma również na celu podniesienie poziomu wiedzy wśród dzieci na temat tego, jak wiele organizmów związanych jest z drzewami, zwłaszcza tymi sędziwymi.

Punkty, na które warto zwrócić uwagę przy wykonywaniu pracy konkursowej:

  • piękno i niepowtarzalność drzew
  • organizmy związane z drzewami (nie tylko zwierzęta)
  • wartości i emocje, które przedstawiają dla ludzi miejskie drzewa

 TEMAT KONKURSU:  „DRZEWA KWIDZYNA I ICH MIESZKAŃCY”

Format pracy i inne szczegóły znajdują się w załączonym do zaproszenia załączniku.

Termin: prace (maksymalnie 25 na przedszkole) należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 17.05.2019 na adres Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa”, ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn z dopiskiem: „Konkurs plastyczny”. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do końca maja.

 Zachęcamy, aby w ramach wprowadzenia do tematyki konkursu zorganizować dla dzieci zajęcia edukacyjne. Edukator ze Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa na prośbę placówki może nieodpłatnie przeprowadzić zajęcia warsztatowe dla dzieci w Stowarzyszeniu Eko-Inicjatywa lub w przedszkolu. Przy zapisywaniu się na zajęcia należy nadmienić, iż mają być one przeprowadzone w związku konkursem plastycznym.

Osoby chętne do udziału prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM KONKURSU

Ewa Romanow-Pękal

Prezes Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa


Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn