„Ferie z Eko-Inicjatywą 2023” – ZAPISY!!!

Zgodnie z tradycją poprzednich lat, dla dzieci z Kwidzyna przygotowaliśmy ofertę udziału w półkoloniach ekologicznych. W trakcie zimowych ferii zostaną zorganizowane dwa pięciodniowe turnusy półkolonijne. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje:

Terminy i miejsce realizacji półkolonii:

I turnus: 16 – 20 stycznia 2023 r., grupa wiekowa: 10 – 12 lat (roczniki 2011 – 2013);

II turnus: 23 – 27 stycznia 2023 r. grupa wiekowa: 7 – 9 lat (roczniki 2014 – 2016)

Miejsce: Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, ulica Miłosna 1 , Kwidzyn (nowy budynek)

Na każdy z turnusów przewidziano 30 miejsc.

Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 15.30

 Na półkolonię zimową zapraszamy wyłącznie dzieci mieszkające
na terenie miasta Kwidzyn.

Udział w Feriach z Eko-Inicjatywą jest odpłatny w kwocie 50,00 zł za dziecko, za pięciodniowy turnus. Opłaty należy dokonać wyłącznie na konto bankowe nr 90 8300 0009 0000 5564 2000 0010, tytułem: Ferie zimowe 2023, imię i nazwisko uczestnika półkolonii.

Szczegółowy program zajęć zostanie opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia Eko – Inicjatywa wkrótce.

ZAPISY:

Zapisy – JEDYNIE W FORMIE TELEFONICZNEJ – rozpoczną się 06 grudnia 2022 r. (wtorek) od godz. 9:00 i będą trwały do wyczerpania miejsc.

Numer telefonu: (55) 261 22 16,  Tel. kom: 795 055 638

Po zapisaniu dziecka, do dnia 23 grudnia 2022 r. należy przesłać mailem lub dostarczyć osobiście wypełnioną kartę kwalifikacyjną odpowiednią dla wybranego turnusu oraz niezbędne oświadczenia. Niedostarczenie karty w w/w terminie lub nieuiszczenie opłaty skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy uczestników półkolonii. Wszystkie dokumenty będą do pobrania w zakładce „Edukacja – Kwitnące Wakacje/Ferie z Eko-Inicjatywą” już wkrótce.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ferii.

„Ferie z Eko – Inicjatywą” są organizowane w ramach projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna” współfinansowanego
ze środków Miasta Kwidzyn.

Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn